Bijsluitertekst
Lees voordat u het middel gebruikt goed de gehele bijsluiter. Gebruik dit geneesmiddel nooit zoals precies wordt voorgeschreven maar neem altijd uw eigen mening en ervaring mee. Raadpleeg bij vragen of onduidelijkheden de rest van deze website. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u vragen? Neem dan contact op middels het contactformulier.

Informatie voor de gebruiker
Hoogsensitiviteit (wetenschappelijke benaming; Sensory Processing Sensitivity) behoort tot de groep van temperament of persoonlijkheidskenmerken met “een diepere cognitieve verwerking van fysieke, sociale en emotionele stimuli”.  Het persoonlijkheidskenmerk wordt vanwege een verhoogde gevoeligheid van het centrale zenuwstelsel gekenmerkt door de neiging om te ‘pauzeren’ en om te ‘controleren’ in nieuwe situaties en door een grotere gevoeligheid voor subtiele stimuli welke (zowel positief als negatief) worden aangedreven door verhoogde emotionele reactiviteit.

Wanneer dit in hoge mate wordt waargenomen dan spreekt men over een zeer gevoelig persoon (HSP). Dit komt voor bij circa 15-20% van de gemeenschap. De termen SPS en HSP zijn halverwege de jaren negentig door psychologen Elaine Aron en haar echtgenoot Arthur Aron bedacht. Momenteel is er nog geen eenduidige test om SPS vast te stellen.

HSP is een persoonskenmerk en geen stoornis. Het behelst een verhoogde gevoeligheid voor zowel positieve als negatieve invloeden. Het kan niet worden ingezet ter afdwinging van een symptomatische behandeling en ook is het geen reden voor matige tot ernstige fysieke symptomen en/of klachten. Indien stressgerelateerde klachten langer dan 14 dagen aanhouden dient u zoals gebruikelijk een arts te raadplegen.

Symptomen
HSP worden zich sneller zaken gewaar (lagere perceptuele drempel) en verwerken externe plus interne prikkels cognitief dieper dan de meeste andere mensen. Deze diepere verwerking kan leiden tot een langere reactietijd omdat er meer tijd wordt besteed aan het reageren op signalen in de omgeving. Deze diepere verwerking kan ook bijdragen aan voorzichtig gedrag en het nemen van weinig risico’s.

De HSP-schaal, een vragenlijst welke aanvankelijk door Art en Elaine in 1997 is ontworpen om SPS op eendimensionale schaal te meten, is in latere studies ontbonden in verschillende subschalen. In de vragenlijst wordt naast de kern van hoogsensitiviteit (de diepere verwerking van prikkels) ook de gevolgen; te weten overprikkeling en emotionaliteit, gemeten.

Werking
Hoogsensitieve personen hebben het beste met u en de gemeenschap voor. Zij zien snel verbeteringen, zijn oplossingsgericht en streven naar het hoogst haalbare. In hun handelen nemen ze geen genoegen met een gemiddeld resultaat. Ze hebben een sterker ontwikkelde intuïtie, zijn eerlijk en hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel. In hun beleving zijn zij intens, in hun oplossingen zijn zij creatief. Ze zijn fantasierijk en nieuwsgierig. Willen altijd meer ontdekken en leren. Ze genieten van de kleine dingen in het leven, en kunnen een inspiratie zijn voor anderen.

Wanneer voorzichtig te zijn met HSP?
Hoogsensitieve personen vertonen een verhoogde gevoeligheid voor zowel positieve als negatieve invloeden. Dat betekent dat u aan de HSP ziet hoe het met u, dan wel de omgeving waarin u zich beiden begeeft, gesteld is. Neem de uitkomst hiervan ter harte en pas de behandeling aan.

U moet uiterst voorzichtig zijn in het geval van:
– HSP welke geen verhoogde positieve reacties ervaren op belonende stimuli
– HSP welke gemiddeld scoren op het BIG Five-factoren model onderdeel ‘openheid’
– HSP met een lage esthetische gevoeligheid

Allergie informatie
Er is geen allergische reactie op HSP mogelijk. Een bepaalde fysieke reactie op identificatie is echter niet uitzonderlijk, veelal veroorzaakt door overmatig gebruik of in de verkeerde context. De reactie, te herkennen aan een gevoel van weerstand of kortademigheid (het zogenaamde ‘happen naar lucht’) gaat vanzelf over. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met het ziekenhuis. Het kan behulpzaam zijn om het volgende artikel te lezen deze symptomen beter te begrijpen zodat ze sneller over gaan.

Hoe gebruikt u HSP?
Gebruik uw hoogsensitiviteit altijd op de manier dat het in uw voordeel werkt. Indien u niet weet hoe dit eruitziet hanteer dan de volgende regel: ‘gaat u zich er minder goed door voelen dan zet u uw sensitiviteit op het verkeerde in’. Neem een deskundige in de arm om zo snel mogelijk weer op het goede pad te komen. Zet hoogsensitiviteit niet in bij gewenste koelbloedigheid of volgzaamheid, of op plekken waarin geen verdiepende vragen gesteld mogen of kunnen worden.

Mogelijke bijwerkingen
Contact met een HSP’er kan onverhoeds leiden tot verbrede horizon en een frisse blik. Er ontstaat creatieve inspiratie en een wens tot vernieuwing. Omdat HSP’ers ook het geluk diep doorvoelen kunnen lachrimpeltjes duidelijker en veelvuldig voorkomen. HSP kan overigens wel leiden tot overprikkeling of emotionaliteit bij de persoon zelf (en dientengevolge bij diens omgeving) maar hoeft in het dagelijks gebruik geen problemen te geven. Krijgt u last van bijwerkingen en wijdt u deze aan hoogsensitiviteit? Neem dan contact op met uw arts of een coach via deze pagina.

Werkzame stoffen
Genetische studies leveren bewijs dat hogere niveaus van SPS zijn gekoppeld aan het 5-HTTLPR s/s genotype van het serotoninetransportergen, polymorfismen in dopamine neurotransmittergenen en mogelijk de norafinefrine-gerelateerde genvariant ADRA2b.

In het register ingeschreven onder
2×3=4&2=9. GaveMensen bruistabletten.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2019.