Welkom bij de ware jij. 

Ik zeg “welkom bij de ware jij” omdat dat de sleutel is tot alles wat jij neer kunt zetten in dit leven. 

Voor sommige mensen is creativiteit en expressie gelinkt aan dat wat je bedenkt en zo goed mogelijk neerzet in de wereld. Voor hen is het fijn om nieuwe denkmethoden te leren, te ontdekken hoe manifestatie vorm kan krijgen in kunstwerken, muziekstukken en door middel van schrijven. De energie gaat naar het hoofd en via de handen wordt er ‘gemaakt’, gecreëerd en gevormd. Wie op deze wijze in het leven staat is kapitein van de grote wateren.

Het betekent echter ook dat je altijd op je hoede bent omdat je niet weet waar de onderstroom van de wijde zee je heen brengt. Hierom is je lichaam alert, klaar om te reageren. Een teken ook dat je je uit de eenheid van het leven onttrokken hebt. Voor wie dit kan hanteren is zo te creëren het meest vervullende wat er bestaat.

Maar is je hart geopend en sta je open voor de eenheid van het leven dan voelt het gekunsteld zo aan de slag te gaan. Vermoeiend ook. En onzeker makend. Je bereikt niet dezelfde resultaten als de ander doet en daardoor ga je steeds opnieuw bij anderen te rade. Je lijf geeft echter aan dat je op een andere wijze wilt (en kunt) creëren. Een manier waarop niet jij, maar het leven zelf aan het roer mag staan. Je je laat leiden door de stroom van het leven.

Deze manier is voor jou wanneer je voelt dat er inspiratie een creatieve vonk is die toevallig bij jou in kan slaan, maar niet van jou is. Wanneer je inspiratie laat gaan, dan zal ze (via een ander) een nieuwe uitweg vinden. Het is voor jou wanneer je voelt dat jij geen expressie geeft aan wie jij bent, maar het leven zelf zich via jou uit wil drukken. Het is voor jou wanneer je voelt dat je creatieve uitingen voortkomen uit het nonduale en dat je deel uitmaakt van het grotere geheel. Het is voor jou wanneer je voelt dat je door het proces van ontdekken en experimenteren met ideeën en inzichten, je je vaardigheden en creativiteit vanzelf als het ware door zult ontwikkelen. 

Wanneer je zo leeft dan wil je niet nog groter, sneller, succesvoller, rijker. Je wilt niet afsteken tegen anderen, de druk van het verkopen, je weigert te manipuleren en zelfs om je creaties te beïnvloeden of sturen. Sterker nog; wanneer je het zou doen dan werkt het tegen je. Voel je de energie uit je wegstromen. Raak je uit flow. Komt er niets meer uit je handen. En dat is nu precies de bedoeling! 

Jij bent niet gemaakt om vanuit je hoofd te creëren. Om je individuele standpunten te portretteren. Jij bent gemaakt om het leven door je heen te laten stromen. vanuit flow te creëren. Zodat jouw gevoelswaarde de drijvende kracht is achter alles wat je overbrengt. Jij spreekt geen taal van woorden, van goed/fout of beter/slechter. Jij spreekt de taal van oordeelloosheid. Van liefde. Van perspectief. En hoe minder je ervoor doet, hoe beter anderen je kunnen horen. Wat jij doet mag makkelijk dus! 

Zodat jij weet of je vanuit het duale of het non-duale perspectief leeft kun je je eraan overgeven.  Je kunt gaan ontdekken hoe het afstemmen van je keuzes op wie je bent, dingen gemakkelijk kan maken in je werk en je leven. Je kunt erop gaan vertrouwen dat het leven je heeft gemaakt, precies zoals jij hoort te zijn. Dan kan het leven weer voluit stromen. Hoef je niet meer anderen na te doen. Jezelf niet langer te bewijzen. 

Jezelf zijn is waar het om draait. 

Als jij volledig jezelf bent, is alles wat er creatief door je heen stroomt als prachtige muziek in de oren van het leven.