Coaching en zelfhulp-trainingen worden vaak gezien als effectief wanneer ze ons helpen een pijnlijk inzicht te verkrijgen, de tranen spontaan over onze wangen rollen, als we een emotionele doorbraak hebben, of wanneer als we een situatie uit het verleden ineens met nieuwe ogen zien en daardoor onze hele wereld verschuift. Dit soort ervaringen kunnen krachtig zijn en het gevoel geven dat je echt vooruitgang boekt.

Wanneer je het leven bekijkt vanuit een paradigma van dualiteit, waarin ‘jij’ en ‘de wereld’ gescheiden zijn, dan voelt dit inderdaad als de juiste weg. Dit soort ervaringen kunnen krachtig zijn en het gevoel geven dat je echt vooruitgang boekt. Het is alsof we een nieuwe verbinding maken tussen ons verleden en onze toekomst, waardoor we met nieuwe hoop verder kunnen gaan.

Maar ik bekijk het liever andersom; we hebben geen leven, we zijn het leven. Er is geen scheiding tussen wat er is gebeurd en hoe we het hebben beleefd. Nu zouden we naar de inhoud van de ervaring kunnen kijken, naar wat we hebben gedacht, gevoeld en geconcludeerd… maar dat alles was al ‘vervormd’ door de bril waarmee we naar de ervaring keken. Doordat we bewust of onbewust nadenken over wat er gebeurt in ons leven, geven we er betekenis aan.

Zonder die betekenis is er enkel gewaarzijn in het lichaam. Je zou een ervaring dan kunnen zien als een druppel inkt in een glas water, die eerst scherp afgelijnd zichtbaar is, maar na enige tijd ook weer verdwijnt, alsof het er nooit is geweest. Zonder het te willen duiden, houden we niet vast aan wat is geweest, maar staan we opnieuw open voor het hier en nu.

Transformatieve coaching of trainingen in deze richting gaan ervan uit dat – omdat onze ervaring van de wereld altijd door onze eigen lens wordt gevormd en dat ook niet zal ophouden zolang we leven – het zinvoller is om te kijken naar het mechanisme achter hoe deze ervaringen ontstaan, in plaats van naar de inhoud ervan.

Inzichten zijn dan mogelijk minder spectaculair, maar wel diepgaander omdat ze over ál je ervaringen vanaf dat moment gaan. Geen thema meer uitgezonderd. En elke ervaring een bron van diepe wijsheid en innerlijke groei kan zijn.