Nonduale coaching of therapie is een holistische benadering van persoonlijke groei en ontwikkeling, die de verbondenheid en eenheid van alle dingen benadrukt. In nonduale coaching of therapie ziet de coach of therapeut de cliënt niet als iemand die moet worden gerepareerd of veranderd, maar eerder als een heel en compleet wezen dat misschien gewoon worstelt om zijn ware menselijke aard te herkennen. De rol van de coach of therapeut is om de cliënt te begeleiden naar een dieper begrip van hun ware natuur, wat kan leiden tot meer helderheid, rust en vervulling.

Een non-duale coach of therapeut zal zich richten op het begeleiden van mensen naar een dieper begrip van zichzelf en de wereld om hen heen, in plaats van hen concrete oplossingen voor specifieke problemen te bieden. Nonduale begeleiding gaat dan ook niet om nóg meer oplossingen voor het overwinnen van angst, of om overprikkeling te voorkomen. Een nonduale coach of therapeut zal je eerder vragen te onderzoeken hoe (in algemene zin) de eigen percepties en overtuigingen de manier beïnvloeden waarop ze hun eigen leven ervaren en of dit hier ook het geval kan zijn. Dit helpt om eigen oplossingen te vinden en veranderingen aan te brengen op een manier die past bij je eigen waarden en behoeften, in plaats van simpelweg een oplossing, tip of interventie te krijgen die door de coach of therapeut wordt voorgesteld.

Hoewel non-duale begeleiding steeds populairder wordt, is het nog steeds een relatief nieuwe benadering van therapie en niet iedereen is er bekend mee. Als nonduale coach of therapeut zijn er bepaalde mensen die je mogelijk niet kunt helpen omdat ze bepaalde vooronderstellingen en ideeën hebben over wat er in een sessie zal gebeuren, die niet overeenkomen met wat nonduale begeleiding / coaching / therapie werkelijk inhoudt. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

1. Mensen die verwachten dat de nonduale aanpak hen zal helpen hun problemen op te lossen of hun leven te verbeteren op een conventionele manier. Nondualiteit gaat niet over het oplossen van problemen of het bereiken van doelen op een traditionele manier. Mensen die alleen komen om een specifiek probleem op te lossen, kunnen zich gefrustreerd voelen als er niet direct op het probleem ingegaan wordt.

2. Mensen die een snelle oplossing verwachten: De non-duale aanpak kan een proces zijn dat tijd en consistentie vereist. Mensen die op zoek zijn naar snelle oplossingen kunnen zich niet prettig voelen met een benadering die gericht is op het verkennen van de aard van de realiteit.

3. Mensen die verwachten dat de nonduale aanpak hen zal vertellen wat ze moeten doen of hoe ze hun leven moeten leven. Nonduale begeleiding of coaching is niet gericht op het geven van advies of het voorschrijven van een bepaalde manier van leven. In plaats daarvan gaat het erom mensen te begeleiden bij het ontdekken van hun eigen antwoorden en inzichten.

4. Mensen die niet bereid zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen: De non-duale aanpak gaat ervan uit dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor onze eigen ervaringen en percepties van de realiteit. Cliënten die niet bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ervaringen en die de schuld geven aan anderen of omstandigheden, zullen mogelijk niet goed passen bij deze benadering.

5. Mensen die niet openstaan voor het idee van non-dualiteit en vasthouden aan een dualistische manier van denken en waarnemen (bv ik ben gestresst door ‘iets’ in mijn omgeving. Ik voel mij boos omdat hij/zij me iets heeft aangedaan’. De nonduale aanpak gaat over het verkennen van de aard van de werkelijkheid, het ontdekken van de non-duale aard van het zelf en het overstijgen van dualiteit. De non-duale aanpak is gebaseerd op het idee dat onze perceptie van de realiteit beperkt is door onze aannames en overtuigingen. Mensen die niet openstaan voor het onderzoeken van hun eigen aannames en overtuigingen, zullen mogelijk niet goed passen bij deze benadering.

Wil je anderen leren nonduaal te begeleiden? Nonduale zienswijze ervaringsgericht willen inzetten in je werk als coach, trainer, begeleider, (psycho)therapeut of jongerenwerker? Dan kun je in de opleiding tot Vakspecialist Playfulness terecht. Ik laat je graag zien hoe vanuit een nonduaal perspectief alles speelser wordt. Dat de vrijheid, de liefde, het welzijn dat je zoekt altijd beschikbaar voor je is, zonder dat je er iets voor hoeft te zoen.

Echter, deze opleiding zal je niet specifieke spirituele ervaringen bieden of helpen verlichting te bereiken. Daar gaat het niet om. Hoewel je grounding in nondualiteit verdiepen kan leiden tot spirituele inzichten en transformatie, is het doel niet om een bepaalde ervaring of staat van bewustzijn te bereiken. Het gaat erom te begrijpen wat werkelijk is, zonder beperkingen of conditioneringen. Dan, en enkel dan, ben je werkelijk vrij. is de hele wereld jouw speelruimte.