Play is voor mij veel meer dan alleen het tegenovergestelde van ‘saai werk’. Het is een mindset, een levenshouding en een vaardigheid die ons in staat stelt om op een speelse en creatieve manier naar het leven te kijken. In mijn werk nodig ik je uit om te spelen met de werkelijkheid, om te experimenteren met nieuwe perspectieven en om de grenzen van wat mogelijk is te verleggen. Hoe dat zit leg ik uit aan de hand van de letters P.L.A.Y.

P is van Paradigma – de kunst van verfrissende perspectieven
Paradigma verwijst naar het fundamentele inzicht dat onze ervaring van het leven wordt gecreëerd van binnenuit en dus niet wordt bepaald door externe omstandigheden. Het is de ultieme uitnodiging om te spelen met de manier waarop we de wereld waarnemen en begrijpen. Ontdek de vreugde van het loslaten van vastgeroeste denkwijzen en ontdek dat de werkelijkheid geen vaststaand gegeven is, maar een eindeloze bron van creatieve mogelijkheden. Laat de grenzen van wat mogelijk is vervagen. Je ziet dat de wereld niet in zwart-wit, maar in 50 tinten nuance. Ontdek de vreugde van het verkennen, de vrijheid van het spelen en de diepgang van het begrijpen.

L is van Luchthartigheid – de kunst van speelse lichtheid
Luchthartigheid is de kunst om het leven met een speelse en lichte houding te benaderen. Het is het vermogen om met humor en levendigheid situaties te doorbreken en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Ik moedig je aan om luchthartigheid te omarmen als een waardevolle vaardigheid. Laat je innerlijke dwaas los en ontdek hoe je met een glimlach op je gezicht uitdagingen kunt aangaan en groeien.

A is van Authenticiteit – de kunst van ware zelfexpressie
Authenticiteit gaat over het luisteren naar onze innerlijke stem, het volgen van ons innerlijk kompas en het zijn van ons ware zelf. Het gaat er niet om een bepaalde rol te spelen of te voldoen aan externe verwachtingen, maar om trouw te zijn aan jezelf en je innerlijke wijsheid. Het leven wordt een boeiend avontuur van zelfontdekking en creatieve expressie, waarbij je de vrijheid hebt om je eigen unieke pad te creëren. Dit is het avontuur van authenticiteit. Het is een reis naar binnen, naar de kern van wie we echt zijn. Het is het loslaten van de illusie van scheiding en het omarmen van onze inherente verbondenheid met alles wat er is. En vanuit deze plek van diepe verbinding en eenheid, kunnen we authentiek en vrij leven.

Y komt van Yin / yang – de kunst van het schommelen
Yin en Yang vertegenwoordigen de tegengestelde principes die in alle aspecten van het leven doordringen. Het helpt ons te zien dat er een inherente balans in het leven is en hoe dit begrip ons helpt om vrede te hebben met de natuurlijke eb en vloed van ervaringen. Samen houden ze de wereld in balans. Het leven is als een dans waarin alles voortdurend in beweging is. Een einde is slechts een nieuw begin. We leven met deze uitersten: we werken en rusten, we eten en verteren. En ons handelen herstelt de disbalans die we in de wereld hebben aangetroffen. In het besef van deze balans vinden we vrede met de natuurlijke eb en vloed van het leven. Door jezelf op deze wijze te voeden, voel je je fantastisch. Als een bliss-balletje. In flow met het leven.

Dus kom, sluit je aan bij onze revolutionaire speelruimte en ontdek de vreugde, vrijheid en diepere betekenis die voortkomt uit het omarmen van jouw ware potentieel. Laat de wereld zien dat je kunt spelen, creëren en transformeren met een speelse glimlach op je gezicht. Samen zullen we de rigide kaders van de samenleving doorbreken en een nieuwe golf van bewustzijn en expressie in gang zetten.