Hulp vragen

Hulp vragen

Ervaar jij het ook zo, dat in onze maatschappij een grote waarde wordt gehecht aan zelfredzaamheid, onafhankelijkheid, en persoonlijke prestaties? Het is alsof er een onzichtbare badge van eer rust op hen die alles alleen kunnen, zonder ooit om hulp te hoeven vragen....