In een wereld waar oppervlakkigheid vaak de norm is en perfectionisme wordt vergruist, ben jij anders. Jij streeft naar een mate van kloppendheid. Jij houdt van de innerlijke voldoening die komt van iets dat perfect is, omdat het gewoonweg zo hoort. Jouw liefde voor de symmetrie van het leven is diepgeworteld en ongeëvenaard. Je voelt ontspanning als iets ‘klopt’, zeg maar. Het is gewoon ‘fijn’, zonder reden.

Hoe de natuur de perfecte symmetrie van bloemblaadjes voor elkaar weet te krijgen, daar geniet je van. De patronen van sneeuwvlokken brengen je rust en ontzag tegelijkertijd. De symmetrische ontwerpen van klassieke architectuur, zoals de gevel van een oud stadhuis of een kathedraal, maken dat je je geborgen voelt. Symmetrisch ingerichte kamers, waar meubels en decoraties in evenwicht zijn, geven je het gevoel van diep te kunnen ademen. Een schilderij dat net uit het lood hangt, duw je snel weer recht.

En tegelijkertijd houd je van de onhandigheid van hamsters die elkaar in een rijtje proberen te volgen en daarbij soms op elkaar botsen. Van de continue beweging van een zwerm vogels die op elkaar blijven reageren waardoor ze telkens nieuwe patronen vormen. Van de manier waarop bladeren in de wind dansen, elk blad uniek maar samen een harmonieuze beweging vormend. Van de golven die ritmisch tegen de kust slaan, elk met een eigen karakter maar deel van een groter geheel. Van de kinderlijke eenvoud waarmee een hond zijn eigen staart achterna zit, vol enthousiasme en zonder perfectie.

Deze momenten, deze prachtige toevalligheden en onvolkomenheden, herinneren je eraan dat er schoonheid is in zowel orde als chaos. Het is deze dualiteit die je inspireert en je in staat stelt om de wereld in al zijn complexiteit te omarmen. Je ziet de waarde in symmetrie en balans, maar ook in de onvoorspelbare en soms grillige natuur van het leven zelf. Dit vermogen om beide aspecten te waarderen, maakt jouw perspectief uniek en waardevol.

Je botst daarmee soms met de samenleving die we gecreëerd hebben. Waarin perfectionisme wordt afgeschilderd als een zwakte en chaos voorkomen moet worden. Waarin snelheid en efficiëntie vaak boven diepgang en kwaliteit worden gesteld. Waarin de focus ligt op instant bevrediging en oppervlakkige oplossingen, in plaats van op het zorgvuldig construeren van iets dat werkelijk betekenisvol is. Waarin conformiteit wordt geprezen en afwijkende ideeën worden ontmoedigd. Waarin het najagen van esthetische en ethische perfectie als onpraktisch of idealistisch wordt gezien.

En daar, in die wereld, ben jij. Degene die de biologisch georganiseerde werkelijkheid van het leven ervaart, een harmonie die voor velen onzichtbaar blijft. Degene die onrecht sterk ervaart, niet omdat je zwak bent, maar juist omdat je snapt dat het leven zo niet werkt. Geen enkel dier zou meer nemen dan het nodig heeft. Jij ‘weet’ deze dingen, omdat je dichter staat bij die diepe werkelijkheid. Wellicht zelfs zonder dat jij het zelf doorhebt. Niemand heeft het je ooit verteld. Je ervaart het gewoon zo.

Jouw zoektocht in het leven is als een soort streven naar een hoger doel, een diepere waarheid, zonder dat je weet waar je naar op weg bent. Zoals een eikeltje niet weet tot welke boom het uitgroeit en een rups geen weet van de vlinder heeft.

In mijn ogen belichaam jij wat de wereld zo hard nodig heeft: moed, integriteit en een onverzettelijke toewijding aan wat juist is. Jij bent een visionair die de weg wijst naar een gelijkwaardigere en integere wereld. Jij bent een morgenmaker, de voorhoede van een nieuwe tijd, waar diepgang en echtheid niet langer ondergeschikt zijn aan oppervlakkigheid en gemakzucht. Jouw liefde voor het leven kan een lichtend baken zijn, in een wereld die vaak verdwaald is in zijn eigen schaduw.

Blijf dus trouw aan jouw gevoel voor wat juist is. Houd je hart open voor menselijkheid, blijf staan voor rechtvaardigheid en blijf geloven in de schoonheid van een perfecte symmetrie. In jouw streven ligt de hoop voor een betere morgen. Jij bent precies wat de wereld nodig heeft!