Impro Lab

Improvisatie is een vorm van expressie waarbij de deelnemers ter plekke en zonder voorbereiding reageren op suggesties, impulsen of situaties. Het draait om het spontaan creëren van verhalen, personages en dialogen in het moment. We bieden twee verschillende vormen van improvisatie, welke beide rijke mogelijkheden bieden voor persoonlijke expressie en ontwikkeling.

Reguliere ‘duo-vorm’ 
Deze lessen omvatten improvisatie spelletjes, theatersport games en laagdrempelige clownerie oefeningen die gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden zoals ‘ja zeggen’ tegen het aanbod van anderen, het bouwen van vertrouwen binnen een groep, en het verkennen van verschillende vormen van fysieke expressie. 

Deze vorm van improvisatie speelt voornamelijk op de laag van bewustzijn, waar taal, verhalen en conceptuele denkprocessen de boventoon voeren. Het vereist snelle cognitieve vaardigheden, zoals woordspelingen, het volgen van en reageren op verhaallijnen, en het creëren van personages of situaties op het moment zelf. Hierdoor is het sterk gericht op externe expressie en interactie. De lessen bevorderen speelsheid en laten de creatieve energie stromen. De trainers geven afwisselend les én spelen zelf ook mee. 

Trainer: Marielle, Dagmara en Rianne
Wanneer: Woensdagavond (voorjaar 2024)
Lestijd: 19.45 – 21.45 uur
Lees hier meer over deze lessen. 

 

Authentieke ‘solo-vorm’ (vanaf de zomervakantie)
In deze lessen werken we met solo-improvisatie, een vorm die draait om persoonlijke expressie, plezier en authenticiteit, waarbij je als speler je innerlijke ervaringen, emoties en intuïties in het moment verkent en tot uitdrukking brengt. In de lessen ben je afwisselend ‘speler’ en ‘publiek’. Solo-impro stimuleert individuele expressie en moedigt je aan om je unieke perspectieven en gevoelens te delen, wat kan resulteren in zowel intens emotionele als onverwacht humoristische momenten.

Door in de huid van je innerlijke personages te kruipen of  aspecten van jezelf te overdrijven, kun je ter plekke hilarische situaties creëren die ontroerend zijn voor zowel de speler als het publiek. We leren ‘mens’ te zijn en daarmee imperfect te zijn. Echt te zijn. In het moment. Voor de blik van anderen. Op het podium. Met alles wat er op dat moment is. We leren in de lessen te leunen in de situatie zonder vooropgezet plan, zodat we in het moment kunnen aanvoelen wat de volgende stap mag zijn. Hierdoor word je ontvankelijk en kun je met lege handen staan zonder dubbele agenda. Boeiend en ontroerend om naar te kijken.

Trainer: Xandra
Wanneer: Woensdagavond (najaar 2024)
Lestijd: 19.15 – 21.30 uur
Lees hier meer over deze lessen.