Disclaimer en cookiebeleid

Gebruiksvoorwaarden, disclaimer en cookiebeleid (6 januari 2024)

TOEPASSELIJKHEID

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van De Wereld van Morgen en op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden.Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Gebruik van informatie

De Wereld van Morgen streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat De Wereld van Morgen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Wereld van Morgen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen De Wereld van Morgen en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

De Wereld van Morgen garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Wel pogen we ontvangen mails binnen 5 werkdagen te beantwoorden. De veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met De Wereld van Morgen te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De Wereld van Morgen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De Wereld van Morgen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van De Wereld van Morgen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd. gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat De Wereld van Morgen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

COOKIEBELEID

Bij het gebruik van onze website kan door ons en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Graag leggen we je hieronder uit welke soorten cookies we gebruiken.

1. Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee (delen van) onze website optimaliseren. Daarnaast gebruiken we bv cookies van YouTube of Wistia om ervoor te zorgen dat je onze video’s kunt bekijken op de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

2. Analytische cookies

Analytische cookies zijn voor ons belangrijk om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Door anoniem gegevens te verzamelen van een grote stroom bezoekers kunnen we bijvoorbeeld de best passende doorverwijslink in een pagina te zetten of de beste verwante blogs aanraden wanneer je een artikel interessant vond. Zonder anonieme input van jou en anderen zouden we geen beeld hebben van het gebruik van onze website en kunnen we enkel gissen op welke manier we onze informatie het beste aan kunnen bieden zodat alles goed gevonden kan worden. Graag verbeteren wij de gebruikservaring om zo de geboden informatie voor jou nog beter aan te laten sluiten. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. En Google Analytics gebruikt hiervoor cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van onze websites (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van onze websites geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

3. Marketing cookies

Marketing cookies kunnen we gebruiken om bij te houden welke pagina’s je bezoekt en interessant vindt op onze site. Dit zijn ook cookies die we gebruiken om via Mailchimp na te gaan wie welke webpagina bezoekt vanuit een nieuwsbrief om zo gerichte informatie te kunnen doorgeven. Daarnaast werkt De Wereld van Morgen met Facebook pixels waardoor we de informatie en content die we delen en advertenties die we gebruiken aan laten sluiten bij jouw interesse op basis van jouw website bezoek.

Opt-in of afmelden voor cookies

In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat wij van tevoren toestemming moeten vragen om cookies te mogen plaatsen op je computer. Daarom tonen wij je bij het eerste bezoek aan de website eerst een cookie melding. Je kunt hierin aangeven of je hier wel of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om onze website te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies.
Als je helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kun je dit instellen in de standaard instellingen van je browser. We wijzen je erop dat delen van onze website mogelijk niet meer werken als je cookies uitschakelt.

INFORMATIE / AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website kunnen we zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te inspireren. De informatie op deze site, in onze nieuwsbrieven of ebooks kan niet worden aangemerkt als advies. Hoewel we deze website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en steeds onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. We garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid website

De Wereld van Morgen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook die zou kunnen voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van de website. Onder werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook wordt onder meer verstaan: defecten, virussen, gegevensverlies en andere onvolkomenheden. De Wereld van Morgen is evenmin aansprakelijk voor eventuele werkelijke of vermeende schade door de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld. Ook is De Wereld van Morgen niet aansprakelijk voor eventuele werkelijke of vermeende schade van welke aard dan ook die zou kunnen ontstaan door het onderscheppen, manipuleren of door ander oneigenlijk gebruik van informatie die per e-mail of anderszins aan De Wereld van Morgen wordt gezonden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van de eigenaar/medewerkers van De Wereld van Morgen.

Privacy

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in het privacyreglement, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Copyright & eigendom

Op alle materialen, informatie, online materialen en andere overdracht van opleidingsinstituut naar deelnemer geldt copyright. De rechten blijven volledig bij het opleidingsinstituut. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door De Wereld van Morgen.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die zouden kunnen ontstaan in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Wijzigingen

De Wereld van Morgen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient derhalve aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen.

Xandra van Hooff Diemewei 4041 6605 XA Wijchen