Vraag aan iemand op straat wat ze zouden wensen en hoewel ze allemaal verschillende antwoorden geven, zullen ze waarschijnlijk allemaal aangeven dat ze zich ‘goed willen voelen’. Er is behoefte aan een rijk en vervuld leven. Veel mensen zoeken dit buiten zichzelf, maar ieder van ons kan gaan ontdekken dat het niet gaat in het leven om ‘je goed voelen’ maar om ‘goed voelen’. En dat is een wereld van verschil!

Hoe leer je ‘goed voelen’?

Goed leren voelen gaat om twee zaken; innerlijk gewaarzijn en dieper voelen. Deze twee krachten – voelen en gewaarzijn – zijn als lichtstralen die, wanneer ze samenkomen, een spectrum van kleuren onthullen dat ons leven met diepe betekenis en schoonheid verrijkt.

Ik begin bij de eerste om het uit te leggen: Stel je voor dat je door een landschap van rijke, emotionele texturen reist, waar elke sensatie, elke emotie een kleur, een klank, een verhaal vertelt. Dit is het pad van voelen; een pad dat ons leert om in harmonie te zijn met onszelf, onze diepste vreugden en pijn te omarmen, en het volledige spectrum van het menselijk bestaan te ervaren. Wanneer we dit kunnen ervaren, openen we ook diepere lagen waarbij je bijvoorbeeld de sfeer aan kunt voelen in een ruimte zodra je er binnenloopt.

Tegelijkertijd nodigt het pad van gewaarzijn ons uit om getuige te zijn van ons leven met een heldere, niet-oordelende blik. Het is alsof we op de oever van een rivier staan, observerend hoe de wateren van onze gedachten, emoties en sensaties voorbij stromen. Dit gewaarzijn stelt ons in staat om aanwezig te zijn in het nu, om vrede te vinden te midden van chaos, en om de schoonheid en het wonder van elk moment volledig te omarmen.

Het kernverschil tussen deze twee manieren van ervaren ligt dus in de aard van de betrokkenheid bij de sensaties:

  • Voelen in het lichaam is een directe, subjectieve ervaring die diep van binnen wordt gevoeld en waarbij het gaat om het persoonlijk ervaren van sensaties én leren daaraan voorbij te gaan, naar het ‘subtielere veld’ waarin we allemaal leven.
  • Gewaarzijn is meer objectief en reflectief; het gaat om het observeren van het lichaam en zijn sensaties vanuit een afstand, waarbij je jezelf als getuige van je eigen lichamelijke ervaring positioneert.

Beide benaderingen zijn waardevol voor persoonlijke groei en zelfinzicht. Ze kunnen elkaar aanvullen en versterken. Gewaarzijn – het observeren – is bekend van mindfulness lessen. Je leerde om een lichaamsscan te doen en wellicht deed jij net als velen het volgende; je ‘zag’ als het ware je voet of hand of been voor je en ging na wat je je daarginds gewaar was. Maar het voelen van het lichaam is iets anders. Daarbij voel je de druk, de warmte of kou in het lichaamsdeel en het contact met de buitenwereld. Door dit te ervaren, ervaar je de ‘wij’ voorbij de ‘ik’ die zich gewaar is. Er is contact, en dit contact kan enkel gevoeld worden in het samengaan.

Hoe wij je ‘goed leren voelen’.

In ons opleidingsinstituut leren we beide. En altijd met het doel om de ‘wij’ te voelen voorbij je natuurlijke ik-gerichtheid’. In onze funderings lessen wordt je aangemoedigd om de subtiele veranderingen binnen je lichaam op te merken – zoals de ontspanning van spieren, de veranderingen in ademhalingspatronen, en zelfs de manier waarop je gewicht van het ene been naar het andere verschuift. Tegelijkertijd leer je je bewust te worden van je lichaamshouding, de uitlijning van je lichaam, en hoe je je beweegt door de ruimte. Dit soort gewaarzijn helpt bij het ontwikkelen van balans, coördinatie, en de fijnafstemming van je bewegingen. Ook verbeter je je concentratie, harmonie, helderheid van geest, en vermogen om in het moment te zijn.

In transformatie lessen bevorderen we een intuïtief begrip en een diepe waardering voor de eigen fysieke en emotionele ervaringen, waarbij je niet enkel leert om ‘ja’ te zeggen tegen dat wat je voelt en het te belichamen, maar tegelijkertijd een stap terug te doen en je sensaties te observeren zonder oordeel, zodat er geen verhalen ontstaan bij hetgeen je emotioneel ervaart. Het is deze volledige acceptatie van het leven, deze onvoorwaardelijke bereidwilligheid om alles wat er ervaren kan worden oordeelloos toe te laten, die transformeert. Zo wordt je niet alleen boodschappers van verbondenheid; je belichaamt het. Je woorden resoneren met een diepe waarheid omdat ze voortkomen uit een plaats van ongefilterde echtheid.

Onze inspiratie-lessen zijn voor degenen die de moed hebben om zich volledig open te stellen voor de rijkdom van het leven. Het geheim van hun inspirerende kracht ligt niet alleen in de woorden die ze spreken, maar in de diepte van hun ervaring en de authenticiteit van hun expressie. Inspiratie is wanneer je expressie geeft aan hoe je hart fluistert en de wereld luistert.