Zie jij hoe mensen worstelen in deze maatschappij? Gun je hen een omgeving die (neuro-) diversiteit omarmt en verbondenheid verkiest boven individueel succes? We bevinden ons in de transitie naar een meer evenwichtige en natuurlijke samenleving, maar er is nog een lange weg te gaan. Ga jij voor een samenleving waar mensen leven vanuit de bedoeling? Neem dan ‘de Uitnodiging’ aan. 

Wij dragen bij aan de benodigde bewustzijnsverandering op drie manieren: Versterken van je basis zodat je een harmonisch voorbeeld wordt. Anderen leren begeleiden naar natuurlijke, autonome ontwikkeling. En uitgroeien tot een authentiek inspirerend spreker.

Wil jij ook verschil maken? Sluit je dan aan. De Wereld van Morgen is meer dan een plek. Het is een beweging, een roeping, een echo van de toekomst die we creëren. Huur ons huis voor jouw idee. Samen maken wij morgen!

– Kies jouw pad –

Bekijk ons volledige aanbod of kies wat je past

Veranker jezelf in je lichaam via Yoga en Tai Chi. Versterk je basis voor innerlijke harmonie.

Leer anderen speels hun ervaringen te omarmen en bekijken vanuit een vernieuwd perspectief.

Ontwikkel je tot een boeiend verteller en inspireer anderen zo tot duurzame verandering.

Ben jij een MorgenMaker?

Wij zijn er voor MorgenMakers; mensen vol creativiteit en intuïtie, die niet gedijen in de wereld van gisteren, maar bloeien in de belofte van morgen. MorgenMakers zijn empathisch, intuïtief, stellen diepzinnige vragen over het leven en zien de wereld niet alleen zoals deze is, maar vooral ook zoals deze kán zijn. Ze voelen zich soms  ‘anders’ omdat ze niet altijd begrepen worden, maar in werkelijkheid stemmen ze zich af op wat nodig is en omarmen ze ‘morgen’ vandaag al.

MorgenMakers begrijpen intuïtief hoe ieder van ons in zijn of haar eigen perceptie van de realiteit leeft. Hierdoor kunnen ze empathisch reageren en anderen motiveren hun eigen weg te gaan. Zij zijn vaak te vinden in rollen waar emotionele intelligentie centraal staat, zoals sociaal werk, onderwijs en de (jeugd)zorg.

Maar ondanks hun natuurlijke aanleg, zijn ze opgegroeid in een wereld die niet altijd ruimte bood voor verlichte benaderingen van zelfontwikkeling en emotioneel welzijn. Zij hebben hun coping geleerd in een omgeving die niet begreep dat onze gevoelens (ook de lastige) liefdevol omarmt mogen worden.

MorgenMakers Als eerste is het hierbij belangrijk om thuis te komen in het lichaam, zodat er vertrouwen kan zijn op innerlijke veerkracht. Als tweede het belangrijk om de menselijke ervaring te gaan begrijpen om onze innerlijke wijsheid aan te boren.

Wanneer je jezelf liefdevol kunt dragen ongeacht de omstandigheden, dan kun je ook als een  krachtige katalysator van positiviteit fungeren voor iedereen om je heen. In verhalen van verbinding groeien dankbaarheid en hoop, en wekken we samen de kracht op om de wereld te veranderen. Zo maken we samen Morgen mogelijk!