– Waar we voor staan –

Visie

We leven op dit moment in Nederland in een samenleving die de nadruk legt op uniformiteit, efficiëntie, en productiviteit. Ons sociale en economische model is sterk geïnspireerd door industriële productieprocessen en hoewel dit jarenlang voor veel voorspoed zorgde, staan we vandaag de dag voor diverse uitdagingen die onze lokale en wereldwijde gemeenschap raken, zoals sociale ongelijkheid, mentale gezondheidsproblemen, politieke instabiliteit en klimaatverandering. We mogen meer toe naar een organische of holistische samenleving, waarin we leren denken vanuit eenheid in plaats van ‘ieder voor zich’. Een samenleving die diversiteit, creativiteit, onderlinge samenhang, en zelforganisatie waardeert en bevordert. 

De hiervoor benodigde transformatie wordt ook wel de ‘Great Turning’ genoemd. Dit raamwerk komt voort uit het werk van Joanna Macy en omvat drie dimensies: ‘Holding Actions’ (het stoppen van de vernietiging van de aarde), ‘Structural Changes’ (het herstructureren van onze economische, politieke en sociale systemen) en tot slot ‘Shift in Consciousness’ (een verschuiving in bewustzijn). Het is deze derde dimensie waar ‘De Wereld van Morgen’ zich op richt. Laten we ons bewustzijn trainen en gebruiken als instrumenten voor positieve verandering in de wereld.  

We dromen van een toekomst waarin elke individuele transformatie bijdraagt aan een collectieve verschuiving, leidend tot een harmonieuze en rechtvaardige wereld voor toekomstige generaties. Als Nelson Mandela, Desmond Tutu, en Martin Luther King enkel ‘zichzelf meer waren gaan waarderen’ en niet hadden gehandeld tegen de onderdrukking van mensen van kleur en voor gelijke rechten, zou de wereld vandaag niet zijn zoals hij nu is.  En als Malala Yousafzai enkel haar trauma had verwerkt en haar strijd voor meisjesonderwijs had gestaakt na aangevallen te zijn, zou de wereldwijde beweging voor onderwijsrechten niet dezelfde impact hebben gehad. Door haar negatieve emoties om te zetten in kracht, inspireerde ze wereldwijde verandering.

Onze missie

Willen we echt iets veranderen in de wereld, dan mogen onze emoties katalysatoren worden. We bieden lezingen, workshops, trainingen, opleidingen en interactieve ervaringen aan die individuen en groepen helpen om hun innerlijke wereld te verkennen, de onderlinge verbondenheid van alle leven te begrijpen en stappen te zetten naar een meer harmonieuze manier van leven. We doen dit op drie manieren:

Funderen in lichamelijk bewustzijn: We erkennen het belang van thuis komen bij jezelf, een proces dat essentieel is voor persoonlijke groei en zelfbewustzijn. Dit wordt bereikt door praktijken zoals yoga, taichi, qigong, meditatie, en improvisatie. Deze methoden helpen individuen om een diepere connectie met hun lichaam te ontwikkelen, stress te verminderen, en een staat van innerlijke rust en aanwezigheid te bereiken.

Transformeren van emotioneel bewustzijn: We stimuleren het overstijgen van een egocentrische kijk op het leven naar een meer ecocentrische, waarbij de verbinding met onszelf, anderen en de wereld centraal staat. Dit helpt mensen om een lichter en veerkrachtiger leven te leiden en positief bij te dragen aan het welzijn van anderen. 

Inspireren van maatschappelijk bewustzijn:Wij geloven in de kracht van inspiratie, verbinding en het verspreiden van verhalen van hoop en dankbaarheid. Op deze manier dragen we bij aan een verschuiving in het bewustzijn van de samenleving en helpen we anderen om mogelijkheden voor verandering te ontdekken.

Wij nodigen je uit om je bij ons aan te sluiten in deze beweging. Door samen te werken aan deze reis van bewustwording en transformatie, hebben we de kracht om een golf van positieve verandering te creëren die verder reikt dan ons individuele bestaan. 

Pijlers

We koesteren enkele diepgaande principes die ons in onze visie en missie leiden, inspireren en richting geven: 

1. We hebben geen leven, we zijn het leven

Als kinderen van deze aarde delen we haar adem, drinken we haar wateren, en worden we gevoed door haar bodem. De erkenning van de aarde als een levend wezen daagt ons uit om onze plaats in het universum te heroverwegen. Het nodigt ons uit om te zien dat we niet alleen op deze planeet zijn, maar een deel van haar levende weefsel. We zijn geweven uit dezelfde materie en energie als de natuur om ons heen. Deze intrinsieke eenheid geeft ons de roeping om te leven in harmonie met het leven, onszelf niet los daarvan te zien. We hébben geen leven, we zijn het leven!

Moge je leven sprankelen met momenten die op het randje balanceren, waar avontuur en onzekerheid hand in hand gaan, je hart sneller laten kloppen en je ziel verrijken met de pure intensiteit van het bestaan. Ik wens je het prachtige overweldigende genot dat je tot in je kern raakt, een ervaring zo krachtig dat het je tot je dood bijblijft.

Maar evenzeer wens ik je de scherpe randjes van het leven. De frustratie van eindeloos proberen, falen en weer opstaan. Het gemis van een geliefde, om de zoetheid van verbinding en de waarde van elke gedeelde seconde te belichten. Elk moment is een kostbaar geschenk, een kans om te leren, te groeien, en ten volle te leven. 

2. Een nieuwe visie op samenleven

In het hart van onze moderne wereld, gedreven door een eindeloze drang naar economische groei, ligt een diepgeworteld gevoel van afgescheidenheid en competitie.

Deze pijlers van de industriële groeimaatschappij, die onze dagelijkse realiteit vormgeven, staan in schril contrast met de fundamentele natuurlijke verbondenheid die alle wezens op deze planeet met elkaar delen. We ervaren dagelijks dit spanningsveld, sommigen meer nog dan anderen.

Het vraagt ons niet om individueel te zoeken naar ‘manieren om beter met stress om te gaan’ maar het is eerder een collectieve uitnodiging om de fundamenten van onze maatschappij te heroverwegen en te bouwen aan een wereld waarin iedereen niet alleen overleeft, maar ook floreert.

Door samen te werken met respect voor onze onderlinge verbondenheid, gaan we weg van materialisme, individualisme en dualiteit en kunnen we een nonduale toekomst vormgeven die gekenmerkt wordt door harmonie, veerkracht en gedeeld welzijn.

3. Het pad naar transformatie

Wanneer we onze blik verschuiven van het zien van onszelf en anderen als afgescheiden eilanden naar het erkennen van ons als golven in dezelfde oceaan, leggen we een basis voor diepgaande verandering. Deze verschuiving in hoe we waarnemen, opent ons hart voor de volle ervaring van onze waarneming van de wereld. Het is een ontwaken dat ons uitnodigt om verder te kijken dan de oppervlakte, om de rijke tapestrie van het leven in al zijn complexiteit te zien.

Door onze emoties te omarmen, niet als vijanden maar als gidsen, stelt ons in staat om met authentieke compassie te handelen. Het stelt ons in staat om met diepte en oprechtheid te handelen, om beslissingen te nemen die resoneren met de kern van ons wezen. Het goede te doen voor onszelf, voor anderen en de wereld om ons heen.

Echter, het pad van bewustwording naar daadkracht vereist meer dan inzicht alleen; het vraagt om moed. Moed om de bekende oevers van onze comfortzones te verlaten, bv door vegetarisch te eten of met minder geld te leren leven. Het vraagt moed om gevestigde paradigma’s die ons beperken te doorbreken. Het vraagt moed om opmerkingen van anderen en ondervonden weerstand van je af te laten glijden en je eigen pad te blijven volgen.

Je realiseert je echter ook dat dit geen kwetsbaarheid is, ook al voelt het ongemakkelijk; dit is de weg vooruit. In het hart van elke transformatie ligt de eenvoudige waarheid dat we slechts één gedachte verwijderd zijn van een dieper begrip van ons ware zelf en onze verbondenheid met het universum. Het is deze ene inzichtvolle gedachte die ons kan bevrijden van de illusies van separatie en lijden, en ons leidt naar een leven van ware vrede en harmonie met al wat is. Zo worden we de architecten van een nieuwe realiteit, een waarin de principes van verbondenheid, duurzaamheid, en holisme niet slechts idealen zijn, maar de fundering van ons dagelijks leven.

– Een movement maak je niet alleen –

Wanneer je de inhoud van deze website leest en je erdoor geïnspireerd of ondersteund voelt, ben je al onderdeel van onze beweging naar Morgen. Een andere wereld, eentje ver voorbij zwart-wit denken, uitputting of uitbuiting en wij tegen zij… dat kunnen we enkel mogelijk maken met mensen zoals jij die geloven in een ander mensbeeld.

Door samen te werken en onze krachten te bundelen, kunnen we de uitdagingen van vandaag omzetten in de kansen van morgen. Jouw stem, jouw acties, hoe klein of groot ook, dragen bij aan deze beweging. Laten we dus onze krachten bundelen, onze hoop koesteren, onze verschillen vieren en samen werken aan een wereld waarin iedereen zich thuis kan voelen. Kom een workshop bij ons geven of volgen, tag #dewereldvanmorgen op social media, en wees de verandering die je in de wereld wilt zien. Samen maken we het verschil! 

We hebben de afgelopen jaren met de volgende partijen samengewerkt en/of workshops verzorgd voor: gemeente Amsterdam en Utrecht, Breekjaar, REC Balein, Novilo, HINT, Welzien, samenwerkingsverband SWV VO/VSO Nijmegen, SOTOG, Prorail, Essent, HAN, Innovo, Rijnijssel, Stichting werken voor elkaar, Noloc en Ynnovate!