Liminaal leiderschap

Bedrijfsverandering stellen we ons vaak voor als rechte lijn van punt A naar B. Een goed geoliede machine – efficiënt, gestandaardiseerd, door en door logisch. De realiteit? Vele malen complexer. Misschien heb je het zelf meegemaakt: een inspirerende keynotespreker die precies kan verwoorden wat jij voor ogen hebt, zet je team in vuur en vlam, iedereen is enthousiast, maar een week later is alles weer bij het oude. Spreekt iedereen weer over SWOT-analyses, risicobeheer, stakeholdermanagement, brede kwaliteitszorg, en ga zo maar door. Waarom? Omdat procedures, protocollen, toezichtkaders en ijkpunten een beetje zijn zoals een strak gepland feestje. Iedereen op zijn plek, alles volgens een tijdschema. Maar verandering? Dat lijkt meer op een spontane afterparty, waar onverwachte dingen gebeuren.

De uitdaging ligt in het integreren van deze dynamiek binnen het gestructureerde programma. Niet dat je moet gaan inspireren met excelformulieren, dromen met realiteitszin of dat we idealen maar moeten zien te verwezenlijken in benauwde concrete contexten. Het betekent dat we niet langer streven naar perfectie, maar onze maatschappelijke opgave met authenticiteit en menselijkheid. Dit is een spannend proces, want naast de gevoelens van creativiteit en vernieuwing komen mensen als het ware in een soort vacuüm terecht, zoekend naar het houvast dat ooit gaat komen.

Bevind jij in de liminale ruimte van organisatorische verandering waarbij je niet alleen uitgaat van wat nu goed is, maar ook voor generaties na ons? Dan sta ik voor je klaar. Mijn expertise in verandermanagement en diepgaande begrip van interpersoonlijke relaties stellen mij in staat om niet alleen de menselijke dynamieken van verandering te begrijpen maar ook actief te begeleiden. Laten we samen een toekomst vormgeven die niet alleen anders is, maar vooral beter.

Liminaliteit: de tussentijd van verandering

Liminaliteit komt van het Latijnse woord “limes,” wat staat voor drempel. Het duidt op die specifieke fase tussen het oude en het nieuwe; een overgangsfase tussen twee verschillende staten. Het is het moment van transitie waarbij de oude structuren zijn verdwenen en nieuwe nog niet volledig zijn gevormd. 

Vertrouwde verhalen en overtuigingen beginnen te wankelen, terwijl nieuwe nog in de maak zijn. Het markeert de interval van “niet meer” naar “nog niet’. Het is een tijd van ambiguïteit en onzekerheid, waar traditionele grenzen en normen vervagen en nieuwe mogelijkheden zich beginnen te onthullen.

In deze cruciale overgangsfase is een bekwame navigator essentieel, niet iemand die van buitenaf jou kennis komt brengen, maar iemand die je naar je innerlijke wijsheid en helderheid terugbrengt.   

Is dit jouw uitdaging? Ik sta je graag bij!

Verandering is geen probleem dat opgelost moet worden, maar een essentieel aspect van het leven. De chaos die gevoeld wordt, nodigt ons uit om dieper te kijken, voorbij de oppervlakte, en daar te ontdekken wat echt belangrijk is. Daarom zijn voor goed bestuur zowel wijsheid als nieuwsgierigheid nodig.

Wijsheid om voorbij zwart-witdenken te kijken en nuances te begrijpen. Wijsheid om bij het maken van de beste mogelijke keuzes niet alleen te vertrouwen op data, maar ook op intuïtie, ervaring en empathie. Wijsheid om flexibel en adaptief te zijn waar nodig en om zich te kunnen richten op de lange termijn, voorbij de onmiddellijke winsten. Het zogenaamde kathedraaldenken (dat vaak meerdere generaties in beslag nam). En nieuwsgierigheid om open te kunnen blijven staan voor nieuwe ideeën, om vraagtekens te zetten bij aannames en om vanuit verschillende perspectieven naar situaties te kijken.

Daarom is wijsheid, gevoed door een gevoel van nieuwsgierigheid, geen luxe maar een noodzaak om niet alleen te reageren op de wereld zoals die is, maar ook om te helpen vormgeven aan de wereld zoals die zou kunnen zijn. Navigeer en opereer jij als gids voor je medewerkers tussen het oude en het nieuwe, het bekende en het onbekende, en kun je wat hulp gebruiken? Dan sta ik voor je klaar.

We creëren een omgeving waarin creativiteit en vernieuwing niet alleen worden aangemoedigd, maar ook actief ondersteund, waardoor nieuwe ideeën echt kunnen gedijen binnen je organisatie. Door verhalen te delen en samen aan een gemeenschappelijke visie te bouwen, ontwikkelen we een sterk gevoel van ‘wij’. Dit gevoel overstijgt individuele transformaties en omvat ze tegelijkertijd.

Je kunt op verschillende manieren met me werken, passend bij jouw situatie. De voorgestelde opties zijn afhankelijk van hoe intensief en op welke manier je begeleiding wilt integreren in je veranderingsprocessen. Samen kijken we wat passend is. Uitgegaan wordt van een tarief van €100,- per uur / €360- per dagdeel, exclusief reiskosten.

Optie 1: Reflectieve sessies

In deze aanpak bied ik elke twee weken een begeleidingssessie van 1 of 2 uur aan, afhankelijk van jouw behoefte. Deze methode is sterk reflectief en ontworpen om diepgang te bieden. Onze focus is gericht op het identificeren van onderliggende thema’s in verandering, en het faciliteren van persoonlijke reflectie.

In onze sessies kunnen we dieper ingaan op de liminale ervaringen binnen je team. We verkennen de ’tussentijd’ en onderzoeken hoe je deze effectief kunt navigeren. Deze periode van verandering, gekenmerkt door onvoorspelbaarheid en een complexiteit van emoties, biedt een unieke kans om je inzicht in de aard van je eigen geest te verdiepen en de inherente stabiliteit te ontdekken die in jezelf aanwezig is.

Elke keer als ik bij jou vandaan kom, Xandra, voel ik me verhelderd en geïnspireerd.

Optie 2: Actieve sessies op locatie

Deze hands-on benadering omvat mijn aanwezigheid bij jouw organisatie voor een vast dagdeel per week (4 uur). Ik ben actief betrokken bij vergaderingen en cruciale momenten en functioneer niet alleen als observator maar ook als actief meedenkende sparringpartner. Door direct betrokken te zijn bij dagelijkse processen en uitdagingen, bied ik real-time feedback en advies. Dit zorgt voor onmiddellijke integratie van nieuwe inzichten en de mogelijkheid om snel op situaties in te spelen, wat bijdraagt aan een dynamische en adaptieve organisatiecultuur. 

Als jij leiding geeft aan transitieprocessen, vraagt deze rol niet alleen om weloverwogen wijsheid, maar ook om het vermogen om complexe problemen met diepgaand emotioneel inzicht te navigeren. Goed voor nu én goed voor later. Zoals kathedralen, gebouwd door generaties van toegewijde handen, vereist kathedraaldenken van ons een commitment aan een toekomst die onze individuele belangen overstijgt. Weet dat nu, meer dan ooit, jouw rol cruciaal is. We kunnen het immers niet langer af laten hangen van anderen. De verandering begint niet morgen. Dit is jouw moment. Een klein gebaar maakt een groot verschil. 

Xandra is een van die zeldzame mensen die de kennis rondom het begeleiden van (getalenteerde) mensen echt belichaamt. Het is geen kennis meer of een set technieken maar een staat van zijn. Iedereen die de kans krijgt om met Xandra te werken als trainer, coach, docent of begeleider zal de transformatie in zichzelf direct merken.

Tijl Koenderink

Expert bij Novilo - Directeur-bestuurder Passend Onderwijs

Xandra heeft een heel fijne energie, is creatief en durft zichzelf te zijn. Haar kwetsbaarheid, haar lef om te doen en haar vermogen om echt te luisteren maken haar tot een heerlijk persoon om mee samen te werken. Steeds weer komt ze met bijzondere ideeen en krachtige inspiratie. Ze levert een prachtige positieve bijdrage aan mensen die haar mogen leren kennen.

Mark Verhees

Positiviteits-expert, bestseller-auteur, Voor Positiviteit