Gister las ik een post van Selma Foeken op Linkedin over genuanceerd bloggen. En dat dit toch echt nodig is. Ik voelde haar oprechte passie. De warmte in haar woorden. En de vrolijkheid in haar toon. Daarom reageerde ik met; :Ik houd van genuanceerde blogs. Om te lezen en te schrijven. Sterker nog: daar ben ik stellig van overtuigd”. 

Later zat ik er nog een beetje over door te mijmeren. In de stilte van mijn gedachten proefde ik de bitterzoete smaak van besef en verlangen naar een meer genuanceerde wereld. Als genuanceerd mens koester ik de subtiliteiten en complexiteiten van het leven, en vind ik voldoening in het verkennen van verschillende perspectieven. Wellicht herken je dit. En misschien voel je dan soms ook dat het in een wereld vol polarisatie soms een uitdaging om trouw te blijven aan je genuanceerde aard. 

De afgelopen jaren ben ik me echter gaan realiseren dat wij – genuanceerde mensen – eigenlijk ook best stellig zijn. Wij willen over het algemeen een wereld zonder oordelen en op onze eigen manier creëren we een toevluchtsoord waarin menselijkheid hoogtij viert. Of we dit nu fysiek doen dmv bijeenkomsten, één-op-één in coaching of bijvoorbeeld door het maken van kunst, zoals een schilderij, waarbij mensen in de ervaring ervan even in die andere wereld kunnen verblijven. We verlangen diep naar een wereld waarin begrip en compassie de boventoon voeren. Een wereld waarin we de verscheidenheid aan meningen kunnen omarmen zonder te oordelen, en waarin we samenwerken om tot holistische oplossingen te komen.

In een wereld waarin menselijkheid hoogtij viert, kunnen we samenwerken aan oplossingen voor de complexe uitdagingen waar we voor staan. We kunnen een omgeving creëren waarin mensen zich gehoord en gewaardeerd voelen, ongeacht hun achtergrond of overtuigingen. 

Het vergt moed en vastberadenheid om voorbij de oppervlakkige tegenstellingen te kijken en de complexiteit van het leven te omarmen. We willen anderen ook uitnodigen dit pad te bewandelen zodat ze zich gaan realiseren dat er schoonheid schuilt in het grijze gebied. Door ons open te stellen voor de wijsheid van anderen, zelfs wanneer hun meningen schijnbaar tegenstrijdig zijn met de onze, kunnen we onze eigen overtuigingen herzien en nieuwe inzichten ontstaan. Zo kunnen we groeien als individu en als samenleving.

Dus laten we samen streven naar een wereld waarin nuance triomfeert, waarin de complexiteit van het leven wordt omarmd en waarin menselijkheid hoogtij viert. In deze wereld kunnen we als genuanceerde individuen stellig zijn, omdat we geloven dat een genuanceerde benadering ons verder brengt dan enige vorm van stelligheid ooit zou kunnen. 

Dus laten we onze stelligheid gebruiken om anderen te inspireren en aan te moedigen. Laten we de dialoog aangaan en onszelf ruimte bieden voor genuanceerde perspectieven. Laten we een wereld vormgeven waarin we als genuanceerde individuen stellig zijn in onze overtuiging dat genuanceerdheid de weg voorwaarts is. Laten we een wereld creëren waarin nuance de boventoon voert en menselijkheid als een warme omhelzing mag triomferen. En laten we genuanceerd zijn eren voor wat het is: de kunst van het ongenuanceerd zijn met de tederheid van een sensitieve ziel.