Wij mensen, in onze meest natuurlijke, vrije, en explorerende staat zijn scheppers. We zijn verhalenvertellers, uitvinders, bouwers, en dromers. We observeren en absorberen de wereld om ons heen, verteren het en creëren vanuit die informatie iets nieuws. Of het nu een kunstwerk is, een technologische innovatie, of een nieuw begrip van de wereld om ons heen, we zijn voortdurend bezig met het vormen en hervormen van onze realiteit.

De menselijke geest is van nature nieuwsgierig, altijd op zoek naar nieuwe manieren om te begrijpen en te verklaren. We stellen vragen, zoeken antwoorden, en als we die niet kunnen vinden, maken we ze zelf. Deze drang om te ontdekken en te scheppen is wat ons drijft, en is de basis voor al onze grootste prestaties.

In onze vrije staat zijn we ook verbinding-makers. We zoeken naar anderen om onze ervaringen te delen, om te leren en te groeien. We zijn sociale wezens, en onze relaties met anderen vormen een fundamenteel onderdeel van onze menselijke ervaring.

In essentie, in onze meest natuurlijke, vrije, en explorerende staat, zijn we scheppers en verbinders, voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om te begrijpen, te delen, en te groeien. Dit scheppen is niet doelgericht, heeft niets te maken met status of waardering. Het lijkt nog het meeste op spelen. Explorerend, uitproberend, expressie gevend. Volkomen vrij. Volmaakt authentiek.

Zo te spelen is een universele en intrinsieke eigenschap die ons verbindt met vele andere soorten op deze planeet. In onze meest natuurlijke, vrije en explorerende staat spelen we – vrij van angsten, zorgen en beperkingen.

Spelen is niet alleen voorbehouden aan kinderen. Het is een fundamenteel onderdeel van het mens-zijn, ongeacht de leeftijd. Het is door spel dat we leren, verkennen, experimenteren en begrijpen. We testen onze grenzen, oefenen vaardigheden, en leren over de wereld en onszelf. Spelen is ook een manier om sociale banden te smeden en te onderhouden, om te communiceren en te leren samenwerken. Het bevordert creativiteit en probleemoplossend denken, terwijl het ook gewoon leuk en bevrijdend is.

In spel vinden we vrijheid. We kunnen rollen aannemen, scenario’s uitproberen, en de conventionele regels van de realiteit buigen of negeren. Dit is waar de verbeelding vleugels krijgt en waar innovatie en nieuwe ideeën vaak ontstaan.

Het is ook in spel dat we onszelf echt kunnen uitdrukken. We kunnen onze gevoelens, gedachten en ideeën verkennen in een veilige en ondersteunende omgeving. Spel kan therapeutisch zijn, ons helpen omgaan met stress, en ons leren om veerkrachtig te zijn in het aangezicht van uitdagingen.

Speelsheid is een integraal onderdeel van ons creërende wezen en een van de zuiverste, onschuldige uitingen van onze menselijkheid. Het is niet alleen iets dat we doen, maar iets dat we zijn. In onze meest natuurlijke, vrije en explorerende staat, zijn we spelers, voortdurend in interactie met deze prachtige, chaotische, eeuwig veranderende wereld om ons heen, in nieuwe en creatieve manieren.

Laten we elke ervaring omarmen, hoe moeilijk ook, als een uitnodiging om dieper te duiken, om meer te leren, om nog meer te spelen. Want in ons spel vinden we onze ware aard. En in de speelse momenten van pure vreugde en onbezorgde vrijheid, vinden we onszelf. In het spel, in de pure, ongefilterde ervaring van het nu, zijn we echt thuis.

Wil jij dat ook ervaren? Kom dan meedoen met Playful Inquiry!