Door ons open te stellen voor het onverwachte en te leven vanuit een plek van vreugde en inspiratie, kunnen we in lijn leven met wat het leven van ons vraagt en zo onze diepste natuur voorleven en doorgeven aan anderen. Lees verder om meer te weten te komen over de verschillende filosofieën en spirituele stromingen die hebben bijgedragen aan deze fascinerende en inspirerende concepten.

Deze lijst van filosofische en spirituele concepten die ten grondslag liggen aan het universum en de wereld om ons heen is een fascinerende verzameling van ideeën die ons kunnen helpen onze verbinding met het universum en onze eigen innerlijke essentie te begrijpen. Het is belangrijk om te beseffen dat deze concepten ons kunnen helpen om onze eigen oorspronkelijke bron van creativiteit en inspiratie te herontdekken.

 • Absolute (filosofie) – het hoogste principe dat de bron is van alle zijn.
 • Absolute Bewustzijn (filosofie) – basis van al het bewustzijn.
 • Absolute Licht (filosofie) – basis van alle kennis en wijsheid.
 • Absolute Zelf (advaita vedanta) – het enige ware zelf dat identiek is met de oerbron.
 • Aether (filosofie) het medium waarin energieën van het universum worden overgedragen.
 • Akasha (Sanskriet) – de oerbron dat de basis vormt van alles wat bestaat. 
 • Akshara (hindoeïsme) – het onuitsprekelijke principe dat de basis vormt van taal en communicatie.
 • Al of Het Al (hermetisme) – de universele geest die de basis vormt van alle schepping.
 • Allerhoogste (hindoeïsme) – de hoogste vorm van God die de oerbron van alles is.
 • Anima Mundi (hermetisme) – de levende ziel van het universum die alles verenigt.
 • Atman (hindoeïsme) – individuele essentie, identiek aan universum.
 • Brahman (hindoeïsme) – het ultieme principe dat de basis vormt van het universum.
 • Bron (spiritualiteit) – de kracht die alles doordringt en de basis vormt van alle schepping.
 • Bron van Creativiteit (kunst) – de bron van alle creativiteit en inspiratie in het universum.
 • Bron van Harmonie (mystiek) – de bron van alle harmonie en balans in het universum.
 • Bron van Liefde (mystiek) – de liefdevolle kracht die de basis vormt van alle schepping.
 • Bron van Licht (gnosticisme) – de kracht die de basis vormt van alle schepping.
 • Bron van Transformatie (spiritualiteit) – de bron van alle transformatie en groei in het universum.
 • Bron van Wijsheid (theosofie) – de bron van alle wijsheid en kennis in het universum.
 • Bron van het Leven (filosofie) – de bron van alle leven en vitaliteit in het universum.
 • Bron van het Zijn (filosofie) – de bron van alle zijn en bestaan in het universum.
 • Bron van de Ziel (filosofie) – de bron van alle zielkracht en essentie in het universum.
 • Chi (taoïsme) – de universele levenskracht die door alle dingen stroomt.
 • Dharmakaya (boeddhisme) – de “verlichte geest” of de oorspronkelijke staat van zuiver bewustzijn.
 • Eeuwige (filosofie) – beginloos, eindloos principe, basis van tijd en ruimte.
 • Eeuwige Geest (mystiek) – de alomvattende geest en de basis van alle spirituele kracht.
 • Ene (platonisme) – de eenheid die ten grondslag ligt aan alle werkelijkheid.
 • Ene Bewustzijn (spiritualiteit) – het bewustzijn dat de basis vormt van alle schepping.
 • Ene Kracht (spiritualiteit) – de kracht die de basis vormt van alle schepping.
 • Ether (filosofie) een onstoffelijk element dat de ruimte tussen de hemellichamen opvult
 • Geest van de Natuur (paganisme) – de allesdoordringende basis van natuurlijke verschijnselen.
 • Geest van het Universum (filosofie) – de bron van bewustzijn en intelligentie in het universum.
 • Goddelijke geest (christendom) – de bron van alle schepping en het spirituele universum.
 • Great Spirit (inheemse culturen) – de schepper en onderhouder van het universum.
 • Grote Aanwezigheid (spiritualiteit) – de alles doordringende basis van alle schepping.
 • Grote Geestelijke Bron (inheemse culturen) – de bron van spirituele kracht en kennis.
 • Grote Moeder (godinnenverering) – de vrouwelijke scheppingskracht die de basis vormt van alles.
 • Eeuwige (filosofie) – het principe dat geen begin of einde heeft en de basis vormt van alle tijd en ruimte.
 • Ene Bewustzijn (spiritualiteit) – het bewustzijn dat alles doordringt en de basis vormt van alle schepping.
 • Eeuwige Geest (mystiek) – de geest die alles doordringt en de basis vormt van alle spirituele kracht.
 • Hemel (christendom) – de plek waar God woont en waar de ziel naartoe gaat na de dood.
 • Het Niets (filosofie) – de oorspronkelijke staat van het universum waarin geen vorm /verschijnsel bestaat.
 • Kosmische Dans (hindoeïsme) – de dans van het universum die wordt geleid door de god Shiva.
 • Kosmische Geest (filosofie) – de bron van alle geest en bewustzijn in het universum.
 • Kosmische Intelligentie (filosofie) – de intelligentie en de basis vormt van alle kennis.
 • Kundalini (hindoeïsme) – de sluimerend aanwezige goddelijke energie opgewekt door meditatie/ yoga.
 • Leegte (boeddhisme) – de oorspronkelijke staat van het universum.
 • Leela / Lila (hindoeisme) – de goddelijke dans of het goddelijke spel van het universum.
 • Levenskracht (hermetisme) – de kracht die alles doordringt en de basis vormt van alle leven.
 • Mysterie (gnosticisme) – het principe dat ten grondslag ligt aan alle dingen.
 • Natuurlijke orde (filosofie) – de patronen die ten grondslag liggen aan de wereld om ons heen.
 • Nirvana (boeddhisme) – de staat van verlichting en bevrijding van het lijden.
 • Oerweten (filosofie) – het weten dat van nature in alle wezens aanwezig is en de basis vormt van kennis.
 • Oorsprong (filosofie) – het beginpunt van alles wat bestaat.
 • Oorspronkelijke Geest (shintoïsme) – de oerkracht die alles doordringt en de basis vormt van schepping.
 • Oorspronkelijke Staat (taoïsme) – de oorspronkelijke staat van het universum waarin alles één is.
 • Opperwezen (deism) – universumschepper en -onderhouder, niet-interveniërend.
 • Prana (hindoeïsme) – de levenskracht of vitale energie die alles doordringt en de basis vormt van leven.
 • Quintessence (filosofie) – het vijfde element dat de oerbron van alles vormt; kern van het universum.
 • Shakti (hindoeïsme) – de energie die alles doordringt en die de basis vormt van alle creatie en vernietiging.
 • Spirit: de geest of het bewustzijn, dat wordt verondersteld de basis te vormen van alle schepping. 
 • Tao (taoïsme) – de oorspronkelijke kracht die alles in het universum beïnvloedt.
 • Tijdloosheid (filosofie) – niet door tijd en ruimte beperkte eigenschap; basis van het onveranderlijke.
 • Universaliteit – het principe van het universele en het alomvattende, dat de basis vormt van alle dingen.
 • Universele Adem (filosofie) – de adem die alles doordringt en de basis vormt van alle leven en bewustzijn.
 • Universele Geest (theosofie) – de bron van alle geest en bewustzijn in het universum.
 • Universele Harmonie (taoïsme) – de harmonie die alles doordringt en de basis vormt van alle schepping.
 • Universele Licht (filosofie) – het licht dat alles doordringt en de basis vormt van alle schepping.
 • Universele Orde (filosofie) – de natuurlijke orde van het universum die alles in evenwicht houdt.
 • Universele Ziel (filosofie) – het eeuwige en onveranderlijke principe dat alles doordringt.
 • Veld (kwantumfysica) –  het universum wordt beschouwd als veld van energie dat alles doordringt. 
 • Waheguru (sikisme) – de naam voor God die betekent “Wonderbaarlijke Leraar”.
 • Wakan Tanka (inheemse culturen) – de Grote Geest die alle dingen doordringt.
 • Zijn (existentialisme) – het onveranderlijke principe dat de basis vormt van alle menselijke ervaring.
 • Zelf (hindoeïsme) – de innerlijke essentie van het individu die identiek is aan het universele zelf.