Ik was onlangs in gesprek met Luuk Harmsen. Hij is mijn voormalig stagiair (hij volgde toen nog de opleiding toegepaste psychologie en inmiddels werkt hij als woordenkunstenaar en trainer. Omdat ik het erg gaaf vind wat ie doet had ik hem in dat kader gevraagd of ie voor mij iets op tekstueel gebied kon betekenen. In het gesprek dat volgde vroeg me wat er zou gebeuren als ik en alle anderen die bezig is met nonduale spiritualiteit, zouden stoppen met wat we doen. Zou de wereld er dan heel anders uitzien?

Het was een interessante vraag die me aan het denken zette over de rol van spiritualiteit en nondualiteit in onze huidige maatschappij. Als ik kijk naar de wereld om ons heen, zie ik een wereld waarin dualistische denkpatronen en materialistische waarden op dit moment de boventoon voeren. Het lijkt erop dat economische groei en materiële rijkdom vaak als de belangrijkste doelen worden gezien, waardoor andere aspecten van het leven, zoals spirituele groei en zorg voor de aarde, vaak worden verwaarloosd. Dit heeft geleid tot een toename van egoïsme en competitie tussen individuen en gemeenschappen. Wanneer de kleine groep mensen die zich bezighoudt met nonduale spiritualiteit weg zou vallen dan verliezen we netwerken en gemeenschappen waarin we kunnen leren over en elkaar inspireren op het gebied van spirituele groei. Ook zouden er mensen zijn die op persoonlijk vlak een gemis aan compassie en mededogen zullen gaan ervaren. Maar in algemene zin denk ik dat we nog te weinig tegenwicht bieden aan dualistische en materialistische denkwijzen om het wegvallen als geheel in onze maatschappij sterk te gaan voelen.

Ik geloof dat een grootschalige bewustzijnsverandering en een verschuiving in waarden en prioriteiten nodig zijn om nondualiteit en non-materialisme als uitgangspunt te omarmen en te belichamen als mensheid. En ik ben hoopvol, want momenteel kunnen we elkaar steeds makkelijker bereiken, kan kennis eenvoudiger verspreid worden en hebben mensen echt unieke mogelijkheden om persoonlijke groei mogelijk te maken. Ik ben ervan overtuigd dat deze bewustzijnsverandering kan leiden tot meer mededogen, empathie en respect voor alle leven op aarde, inclusief het milieu en de natuurlijke wereld. Ik geef daarom trainingen om anderen te inspireren om ook een ander wereldbeeld te omarmen en bewustzijn te vergroten. Ik wil dat we ons bewust worden van onze innerlijke aard en onze verbondenheid met alles en iedereen om ons heen. Elke kleine stap die we nemen in de richting van meer bewustzijn en respect voor de natuurlijke wereld kan bijdragen aan een betere toekomst en een meer harmonieuze, compassievolle en duurzame wereld voor alle levende wezens.

Als de kleine groep die nondualiteit en non-materialisme belichaamt en nastreeft groter zou kunnen worden, dan zou dit kunnen leiden tot positieve veranderingen in de samenleving op verschillende gebieden, zoals de zorg voor het milieu, mensenrechten, en het bevorderen van spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling. Het is belangrijk om te beseffen dat we opgegroeid zijn in een maatschappij die dualistisch en materieel ingesteld is. Maar als we overstappen naar een samenleving die spiritueel van aard is en waar men nondualistisch en non-materieel is ingesteld, zal persoonlijke groei de nadruk leggen op verbondenheid met de natuur en de wereld om ons heen. In zo’n samenleving zal er meer waarde gelegd worden op een betere wereld voor iedereen. Competitie en egoïsme zullen verminderen terwijl compassie en empathie voor alle levende wezens toenemen. Ieder kind dat in deze maatschappij opgroeit, zal leren over deze waarden en principes, waardoor we generaties na ons betere keuzes gaan maken in hoe te leven als mens, in de wereld om ons heen.

Dus, als ik en anderen die zich bezighouden met spiritualiteit en nondualiteit zouden stoppen met wat we doen, zou de wereld er inderdaad anders uitzien, mensen die lijden onder het dualistische en materialistische wereldbeeld zouden we geen hart meer onder de riem kunnen steken, niet kunnen opliften. Maar laten we in plaats daarvan doorgaan met ons werk en anderen inspireren om mee te doen. Want als we gaan samenwerken om een meer bewuste en harmonieuze wereld te creëren kunnen we pas écht magische dingen doen. Voor alles en iedereen die nu leeft. En voor alles en iedereen die na ons komt.

Dus laten we ons verbinden met het grotere geheel en ons bewust worden van de rol van bewustzijn bij het begrijpen van de werkelijkheid. Laten we ons richten op persoonlijke ontwikkeling, spirituele groei en zorg voor de aarde, zodat we een meer harmonieuze, compassievolle en duurzame wereld kunnen creëren voor alle levende wezens. Laten we samenwerken aan bewustzijnsverandering en elkaar steunen in het belichamen van de waarden die we belangrijk vinden. Zo kunnen we anderen inspireren om ook mee te doen. Alleen op die manier kunnen we een betere toekomst creëren voor onszelf, voor alle levende wezens en voor de planeet als geheel. Als iedereen zijn eigen steentje bijdraagt, kunnen we samen een rotsvast fundament bouwen!