De Wereld van Morgen is meer dan alleen een opleidingsinstituut; het is een ruimte voor sensitieve levenskunstenaars, creatieve denkers, vuurontstekers en zelfbeeldhouwers die dieper willen duiken in de uitgestrekte oceaan van vrijheid, authenticiteit en nonduaal zelfleiderschap. Maar wat betekent dat?

In de nonduale benadering is leiderschap niet beperkt tot planning of management. Het is het vermogen om te dansen met het onvoorspelbare, om te omhelzen wat er zich ontvouwt, inclusief mogelijke mislukkingen. Het is de moed om je talenten volledig te benutten, je missie te leven en alles wat daartussen gebeurt te omarmen. Dit is geen tegenstrijdigheid, maar een samenkomst van twee uiteinden van hetzelfde spectrum.

Aan de oppervlakte kan dit eruitzien als doelgerichtheid, het maken van krachtige keuzes en het stellen van grenzen. Het is staan voor wie je bent en de moed hebben om zichtbaar te zijn. Maar aan de andere kant van de medaille, en net zo belangrijk, is dit een diepe verkenning van emoties, het vermogen om comfortabel met ongemak te zijn. Het is staan voor je belangrijkste waarden, zelfs in moeilijke tijden. Mild kunnen zijn, vooral naar jezelf. En open durven zijn, in de aanblik van ongemak en ongewenste gevoelens.

Nonduaal zelfleiderschap vraagt een aanzienlijke mate van moed om niet simpelweg te volgen, maar om kwetsbaar je eigen alternatieve pad te smeden. Het vereist een speelse houding om open te staan voor de verrassingen die het leven biedt, wetende dat – wat er ook gebeurt – je het aankan. Het is de combinatie van openheid voor het leven en het omarmen van kwetsbaarheid die het nastreven van idealen mogelijk maakt.

Ik nodig je uit om voorbij de dualiteit van succes en falen, comfort en ongemak, zichtbaarheid en kwetsbaarheid te kijken. Ik nodig je uit om te spelen met de paradoxen van het leven en te ontdekken dat in het omarmen van beide kanten van deze schijnbare tegenstrijdigheden, er een diepere, meer authentieke vorm van vrijheid en zelfexpressie te vinden is.

Nonduaal Zelfleiderschap in Praktijk

Benieuwd hoe nonduaal zelfleiderschap er in het dagelijks leven uitziet? Dat kan voor iedereen natuurlijk anders zijn. Laten we eens kijken naar het voorbeeld van Petra. Zij ging van zwart-wit naar een regenboog van kansen. Petra is een vastberaden en resultaatgerichte projectmanager. Zij zag de wereld altijd in termen van goed en fout, winst en verlies. Ze oordeelde projecten en processen strikt op basis van deze tweedeling. Als iets volgens haar schema en plannen liep, was het goed. Als dat niet het geval was, zag ze dat als falen. Tot ze op een dag, bij het ervaren van een tegenslag, deze niet zag als een mislukking, maar als een kans voor groei. Ze leerde van haar ervaringen, onderzocht haar reacties en ontdekte hoe ze in de toekomst beter kon reageren. Ze begon trouw te blijven aan haar eigen waarden en overtuigingen, los van de sociale verwachtingen of meningen van anderen. Dit betekende soms dat ze onpopulaire beslissingen nam of risico’s nam om te doen wat zij geloofde dat juist was. Ze omarmde onzekerheid en paradox, erkende het belang van doelen stellen en plannen, maar bleef ook openstaan voor het onvoorspelbare, en was bereid haar plannen aan te passen wanneer de omstandigheden dit vereisten. Doordat Petra een sterke gewoonte van zelfreflectie en zelfbewustzijn had, begon ze een houding van ‘actief kansen zoeken’ voor persoonlijke en professionele groei te ontwikkelen. Ze stapt tegenwoordig geregeld uit haar comfortzone, leert nieuwe vaardigheden, en neemt uitdagende projecten aan.

Nondualiteit betekent dat er geen goed of fout is. Gedrag kan dus alle kanten op gaan. Maar over het algemeen kun je bijvoorbeeld zien dat bij het ervaren van een tegenslag, deze gezien wordt als een kans voor groei in plaats van een mislukking. Ze zouden kunnen proberen te leren van de ervaring, hun reactie erop te onderzoeken, en te ontdekken hoe ze in de toekomst beter kunnen reageren. In plaats van te conformeren aan sociale verwachtingen of zich te laten leiden door de meningen van anderen, zou deze persoon trouw blijven aan hun eigen waarden en overtuigingen. Dit kan betekenen dat ze soms onpopulaire beslissingen nemen of risico’s nemen om te doen wat ze geloven dat juist is.

Nog een voorbeeld

Nonduaal zelfleiderschap kan ook betekenen dat je comfortabel bent met onzekerheid en paradox. Bijvoorbeeld, je zou tegelijkertijd het belang kunnen erkennen van het stellen van doelen en plannen voor de toekomst, terwijl je ook openstaat voor het onvoorspelbare en bereid bent om plannen te wijzigen als de omstandigheden dat vereisen. En zou er een ‘ actief kansen zoeken’ kunnen ontstaan op het gebied van persoonlijke en professionele groei, in plaats van te wachten tot deze kansen zich voordoen. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen om uit hun comfortzone te stappen, nieuwe vaardigheden te leren, of uitdagende projecten op zich te nemen. Tot slot hebben mensen met een sterk nonduale zelfleiderschap een sterke gewoonte kunnen hebben van zelfreflectie en zelfbewustzijn, omdat ze als ‘getuige zijnde’ zich hier sterk bewsut van zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld regelmatig hun eigen gedachten, gevoelens en gedragingen onderzoeken om te leren en te groeien.

Lees even mee met Steven, een hoogsensitieve man die enorm begaan is met anderen. Steven is een toegewijde vader, een betrouwbare vriend voor zijn sportmaatjes, en een toegewijde collega op het werk. Maar in zijn drang om er altijd voor anderen te zijn, raakte hij vaak verstrikt in het constant jongleren tussen deze rollen. Zijn perceptie begon te verschuiven, toen hij inzag dat waar hij bang voor was een oordeel is. En dat hij oordelen kan veranderen door er niet meer in mee te gaan. Anders dan te vechten met sabeltandtijgers vragen oordelen er niet om te gaan vechten of vluchten. De oplossing voor psychisch ongemak is meer gaan voelen. Daarop legde hij zich toe om te gaan voelen wat zijn lichaam hem eigenlijk wilde vertellen. Hij leerde van zijn ervaringen, liet zijn innerlijke wijsheid spreken en begon te ontdekken hoe hij in de toekomst beter kon reageren. Hij bleef trouw aan zijn waarden en overtuigingen, ongeacht de sociale verwachtingen of meningen van anderen. Dit betekende soms dat hij onpopulaire beslissingen moest nemen of risico’s moest nemen om te doen wat hij geloofde dat juist was. Daardoor leerde hij comfortabel te zijn met onzekerheid en paradox en bemerkte dat zijn leven met minder controle en planning ook oké was. Hij was immers bereid om zijn plannen aan te passen als de omstandigheden dit vereisten. Hij staat nu flexibel in het leven en is er trots op dat hij dit nu ook aan zijn kinderen door mag geven.

Uitnodiging tot Ontdekking

In mijn persoonlijke ontwikkeling heb ik gemerkt dat wanneer ik werd getriggerd door de dualiteit van goed/fout of fijn/niet fijn, ik mijn innerlijke beleving wilde onderzoeken. Aangezien ik geen bestaande methoden kende die dit op speelse wijze aanboden, ben ik zelf gaan ontdekken hoe ik dit kon doen. Ik plaatste mijn kussen op de bank als publiek en begon te spelen met mijn eigen innerlijke beleving. Hierbij gaf ik altijd één kant (bijvoorbeeld mijn angst of onzekerheid) vorm als personage, maar hield ik ook ruimte voor het deel in mij dat bijvoorbeeld meer compassievol zou reageren. Ik werd hier steeds beter in en speelse mezelf als het ware vrij.

Het was verhelderend en bevrijdend om als stille getuige én acteur in dit spel de complexiteit van mijn innerlijk leven te omarmen. Het voelde alsof er iets veranderde zonder dat ik het bewust probeerde te veranderen. Het relativeerde zonder dat ik het actief relativeerde.  Maar wat me echter opviel was dat – zodra ik van het podium af stapte – er gevraagd werd hoe ik ervoor zorgde dat het bekleefde. Hoe ik mijn gedrag kon veranderen vanaf dat moment. Het is logisch dat deze vraag in mijn omgeving wordt gesteld, want zo zijn we allemaal opgegroeid: als je wilt dat het leven anders gaat zijn dan moet je anders doen, Maar ik zie dat niet meer zo.

Een trigger verwijst naar een blokkade in mijn eigen energiestroom. Dat heeft niets met de buitenwereld van doen. Zo’n blokkade zal – eenmaal opgeruimd- bijdraagt aan een meer zinvol en rijk leven. Er hoeft niets meer onthouden of geoefend te worden. Want de werkelijkheid is doorzien. Op dit niveau heelt de natuur zichzelf (autotherapie) doordat het doorzien van de onderbewuste zaken automatisch leidt tot het mogen nemen van meer vrijheid. Het is hier waar je als mens voorbij je nature en nurture kunt gaan. Zo ontstaat er een dynamiek, een reeks ontvouwende krachten die leiden tot zelftransformatie. Een transformatie die niet enkel goed is voor jou maar ook voor de wereld om je heen!

Zelf aan de slag? Dat kan! Nadat ik mezelf leerde vrijspelen ontdekte ik methoden die behulpzaam zijn om expressie te geven wat in je leeft. Dankbaar heb ik me op laten leiden en geef dit nu ook door aan jou. Kijk naar de basistraining Playful Inquiry als jij ook jouw eigen coach wilt leren worden.