In de wereld van Fooling, de improvisatievorm die ons uitnodigt om onze menselijke maskers te verkennen, ontdekken we de wijsheid van de dwaas. Je kunt hierin je maskers (zoals ze ook wel genoemd worden) spelen en onderzoeken. Als metafoor daarvoor wordt vaak verwezen naar de tarotkaarten.De ‘Fool’ is als de nummer 0 in de tarot en kan net zoals de joker uit het kaartspel alle posities innemen. Nu mag hij voor het algemene improvisatiespel in jouw ‘innerlijke karakters’ stappen. Met speels gemak glijdt hij in verschillende rollen en speelt hij in kinderlijke vrijheid uit wat hij ziet en wat in hem leeft. 

De Fool is tarotkaart nummer 0 en kan alle andere personages spelen, net zoals de Joker in het kaartspel. Hij staat vaak afgebeeld op de rand van de klif, met één voet op de vaste grond van het bekende, en de andere zwevend boven de afgrond van het onbekende. ‘Dat doe je toch niet?’ zouden de meeste mensen roepen? We willen de fool dan ook waarschuwen, alsof hij de kennis over het gevaar niet heeft. De knapzak die hij vastheeft lijkt daarnaar te verwijzen. Deze is klein en daardoor lijkt het dat er nog niet veel levenswijsheid in zit. Op deze wijze zien we onze maatschappelijk geconditioneerde overtuiging terug dat ‘kennis’  goed zou zijn. Maar is dat wel zo? Zou je niet kunnen stellen dat zijn knapzak (zijn rugzak) gewoon geen beperkende overtuigingen bevat, dat hij zijn ballast, zijn verleden heeft losgelaten? Eigenlijk heel verstandig, die Dwaas. Hij kan daardoor namelijk vrij en vrolijk genieten van alles wat er op zijn pad komt. Zelfs een afgrond is dan geen belemmering meer.

Maar de dwaas vertegenwoordigt ook iets diepers, iets dat we kunnen begrijpen vanuit een wiskundig perspectief. De Fool wordt in veel tarotspellen namelijk genummerd met het getal nul. In de numerologie (leer der getallen) is de nul een belangrijk getal. Het is als een zaadje, een kiem waaruit iets nieuws kan ontstaan.  De nul vertegenwoordigt dan ook het niets waaruit alles is ontstaan en waar alles in bestaat. Het niets is onbegrensd, allesomvattend. Hoewel de eerste stap op een lang pad vaak klein lijkt in vergelijking met de reis, is die eerste stap van vitaal belang, want zonder die stap zou er helemaal geen reis zijn!

Als we iets vermenigvuldigen met ‘nul’, verliest het zijn waarde. Twee keer één is twee, maar twee keer nul wordt nul. Door de fool te laten spelen met je maskers, je drama, je subpersoonlijkheden, je beperkende overtuigingen, je ego… blijft er niets van over.

In onze zoektocht naar waarheid en betekenis, zijn we vaak geneigd om ons vast te klampen aan onze overtuigingen en ideeën. We denken dat we de waarheid hebben gevonden en we blijven eraan vasthouden, zonder te beseffen dat het ons beperkt en ons verhindert om open te staan voor nieuwe inzichten en ervaringen.

Als we echter deep awake zijn, als we ons bewust zijn van de beperktheid van ons eigen denken en onze eigen waarheden, kunnen we luchtigheid in ons leven brengen. We kunnen de ernst en zwaarte van ons bestaan ​​relativeren en ons openstellen voor de speelsheid en vrijheid van het moment. We kunnen de verbinding met onszelf en anderen versterken en gaan ervaren:  “What really matters in life is love..”

Fooling is daarom niet alleen een improvisatievorm, maar ook een spirituele praktijk. Het vraagt ons om ons ego opzij te zetten, ons te openen voor het onbekende en ons te laten verrassen door het leven zelf. Het vraagt ons om onze waarheden en overtuigingen los te laten, zodat we kunnen ontdekken wie we werkelijk zijn en wat we werkelijk willen in het leven. En uiteindelijk gaat het erom dat we ons realiseren dat we deel uitmaken van een groter geheel, dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en dat wat we doen en laten ertoe doet. Wat telt in het leven is liefde, en Fooling is een manier om die liefde te ontdekken en te delen met anderen.

De Fool is een ongevormd potentieel, puur en onschuldig, noch positief noch negatief, maar met de mogelijkheid van beide. Hij is de ongeconditioneerde ziel die op het punt staat voor de eerste keer tot manifestatie te komen om de lessen van de wereld te leren. De onschuld waarmee de fool dit doet kan hem ertoe brengen om meer te ervaren dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen. En in alles wat hij ervaart kan hij kennis en verlichting vinden. Deze onschuld is vergelijkbaar met de onschuld van een kind, dat onwetend en openhartig de wereld instapt. Zo te leven stelt je in staat de wereld met nieuwe ogen te zien en helemaal, voor de volledige 100% in het heden te leven.