Blehhh, ik ben er weer helemaal klaar mee dit online gedoe. Naast de gebruikelijke nieuwjaarswensen rond deze tijd, ben ik overspoeld met een tsunami aan ‘lees dit boek, kijk deze gratis docu, doe deze cursus’-advertenties. Allemaal beloven ze het grote geheim te onthullen waarom jij je gebroken voelt. En dit ligt natuurlijk niet aan jou, maar aan je systeem, je opvoeding, je sterrenbeeld, wat dan ook. Of ze bieden de zoveelste magische oplossing om je weer helemaal top te voelen. 

Alsof – fucking hell – het hebben van emoties niet gewoon super normaal en menselijk en dus helemaal oké is. Laten we realistisch zijn. Het leven is geen eeuwige joyride. Er zijn ups en downs, en dat is prima. We hoeven niet constant te streven naar een staat van euforische gelukzaligheid. Het is oké om je soms niet oké te voelen. Dat maakt je menselijk, echt.

We leven in een maatschappij waar elke emotie die niet 100% positief is, wordt gezien als een probleem dat opgelost moet worden. Maar verdriet, angst, frustratie – het zijn allemaal normale reacties op het leven. Ze hoeven niet ‘gerepareerd’ te worden met de nieuwste zelfhulp hype.

Dus, voor iedereen die zich overweldigd voelt door deze constante bombardement van zelfhulp ‘oplossingen’: het is oké om gewoon mens te zijn, met al je imperfecties en emotionele ups en downs. Laten we stoppen met doen alsof het leven een probleem is dat opgelost moet worden, en in plaats daarvan het leven ervaren zoals het komt, met alle emoties die daarbij horen. 

Het is een beetje als zo’n ouderwets pruttelpotje koffie, waarop je mag wachten, waar je je lippen aan kunt verbranden als je niet oppast en wat zo lekker is dat je tenen ervan krullen. Pas als we alles omarmen kan het leven zich volledig aan je openbaren. Anders blijft het toch maar een slappe bak die je dagelijks gaat ervaren…

Oh ja, en alles wat voor jezelf geldt hierin, dat geldt ook voor anderen natuurlijk. Ook zij zijn kleine briljantjes, omhult door menselijk lijden en hard werkend om dat zo min mogelijk zichtbaar te maken. De wereld waarin we leven is duaal, gaat uit van goed/fout, hoog / laag opgeleid etc. Het leven zelf is nonduaal. Wil je ontdekken of jij een duale of nonduale blik op jezelf? En hoe kijk jij naar anderen? Ontdek het in deze tabel:

Zelf Duaal
Anderen Duaal 
Stelt hoge eisen aan zichzelf. Hanteert voor zichzelf een strikte scheiding tussen goed en fout. Streven naar zelfverbetering is een belangrijk doel, maar dit gaat vaak gepaard met een veeleisende en perfectionistische houding. Er is weinig tolerantie voor eigen fouten en tekortkomingen.  

Heeft beperkt inzicht in de persoonlijke worstelingen van anderen en richt zich voornamelijk op zichtbaar gedrag. Toont weinig begrip jegens anderen wanneer zij fouten maken. Wil graag dat er stappen gezet worden en kan emoties en behoeften van anderen in dit streven soms negeren. Geeft weinig ruimte aan anderen om op hun eigen wijze te groeien en te leren. Vind het lastig om een open, gelijkwaardige relatie aan te gaan en kan op momenten eerder kritisch zijn dan ondersteunend. 
Zelf Duaal
Anderen Nonduaal
Stelt hoge eisen aan zichzelf. Hanteert voor zichzelf een strikte scheiding tussen goed en fout. Streven naar zelfverbetering is een belangrijk doel, maar dit gaat vaak gepaard met een veeleisende en perfectionistische houding. Er is weinig tolerantie voor eigen fouten en tekortkomingen.  

Heeft inzicht in de worstelingen en fouten van anderen, en kan achter het zichtbare gedrag kijken. Ziet emoties als tijdelijk en waardevolle signalen van de tijdelijke behoeften van een persoon. Toont een overvloed aan empathie en begrip jegens anderen, zelfs wanneer zij fouten maken. Begrijpt dat fouten een natuurlijk onderdeel zijn van de menselijke ervaring en erkent dat niemand perfect is. Moedigt anderen actief aan om te groeien en te leren, in plaats van te veroordelen.
Zelf Nonduaal
Anderen Duaal
Kan successen vieren zonder arrogantie en mislukkingen accepteren zonder zichzelf te veroordelen. Ziet uitdagingen en tegenslagen als kansen om te leren en te groeien. Gaat constructief om met kritiek en feedback zonder defensief te worden. Staat open voor nieuwe ervaringen en staat zichzelf toe buiten de comfortzone te treden. Herstelt snel na teleurstellingen. Is in staat om emoties zoals angst en woede te kanaliseren in productieve actie in plaats van destructieve reacties. Ziet negatieve situaties als tijdelijk en gelooft in de mogelijkheid van positieve verandering. 

Heeft beperkt inzicht in de persoonlijke worstelingen van anderen en richt zich voornamelijk op zichtbaar gedrag. Toont weinig begrip jegens anderen wanneer zij fouten maken. Wil graag dat er stappen gezet worden en kan emoties en behoeften van anderen in dit streven soms negeren. Geeft weinig ruimte aan anderen om op hun eigen wijze te groeien en te leren. Vind het lastig om een open, gelijkwaardige relatie aan te gaan en kan op momenten eerder kritisch zijn dan ondersteunend. 
Zelf Nonduaal
Anderen Nonduaal
Kan successen vieren zonder arrogantie en mislukkingen accepteren zonder zichzelf te veroordelen. Ziet uitdagingen en tegenslagen als kansen om te leren en te groeien. Gaat constructief om met kritiek en feedback zonder defensief te worden. Staat open voor nieuwe ervaringen en staat zichzelf toe buiten de comfortzone te treden. Herstelt snel na teleurstellingen. Is in staat om emoties zoals angst en woede te kanaliseren in productieve actie in plaats van destructieve reacties. Ziet negatieve situaties als tijdelijk en gelooft in de mogelijkheid van positieve verandering. 

Heeft inzicht in de worstelingen en fouten van anderen, en kan achter het zichtbare gedrag kijken. Ziet emoties als tijdelijk en waardevolle signalen van de tijdelijke behoeften van een persoon. Toont een overvloed aan empathie en begrip jegens anderen, zelfs wanneer zij fouten maken. Begrijpt dat fouten een natuurlijk onderdeel zijn van de menselijke ervaring en erkent dat niemand perfect is. Moedigt anderen actief aan om te groeien en te leren, in plaats van te veroordelen. 

In een wereld waar we overspoeld worden door zogenaamde oplossingen voor al onze emoties en problemen, stel ik voor het anders te gaan doen. Samen de Wereld van Morgen te gaan creëren. Laten we ons verzetten tegen de druk om altijd gelukkig te zijn en de constante stroom van ‘fix-het-nu’ adviezen. Emoties zijn geen vijanden die verslagen moeten worden, maar onze metgezellen op deze reis door het leven. Laten we trots onze menselijkheid omarmen, met al haar imperfecties, chaos en pracht. Laten we de status quo uitdagen en stoppen met doen alsof het leven een probleem is dat opgelost moet worden. In plaats daarvan nodig ik je uit om de rebellie te omarmen, het leven te ervaren zoals het komt, en alle emoties te omarmen die daarbij horen. Het is tijd om onze eigen weg te banen, ieders aangeboren veerkracht en talenten te ontdekken.

De opleiding tot Vakspecialist Playfulness is voor jou als je weigert nog langer deel te nemen aan de ratrace van perfectie. Verander je perspectief en dat van vele anderen met deze opleiding!