Vrijwel iedereen die dit leest, heeft in zijn/haar leven een aantal talententests afgelegd. Deze kunnen nuttig zijn voor het identificeren van bepaalde vaardigheden, maar ze zijn ook beperkt. Ze scheiden vaak mensen in tweedelingen, zoals introvert versus extravert, denker versus doener, creatief versus logisch. Dit kan handig zijn (bv; wie is het meest geschikt voor deze baan?) maar gezien vanuit de persoon zelf voelt het vaak alsof er iets ontbreekt. Je zit vast in een hokje, en het leek erop dat er geen ruimte is voor de nuances en complexiteiten van je unieke persoonlijkheid en talenten. Dat kan dus anders! 

Door te breken met het rigide, dualistische denken van traditionele tests, wordt er een dynamischere, holistische aanpak aangenomen die ruimte biedt voor groei, ontwikkeling en verandering. Zoals in deze unieke, interactieve oefening uit één van mijn opleidingen; je “talent beschreven” waar we talenten op een creatieve en speelse manier verkennen. 

Het proces begint met alle deelnemers aan tafels met een blad papier voor hun neus die uitgenodigd worden in de linkerbovenhoek een ‘vies’ woord te schrijven. Daarna geven ze het blad door. Het nieuwe blad dat ze krijgen bevat ook een woord en daar associëren ze op voort, voordat ze ook dit weer doorgeven. Deze provocerende start moedigt deelnemers aan om verder te gaan dan oppervlakkige, alledaagse denkpatronen. Tegelijkertijd wordt er in het doorgeven een gevoel van verbondenheid en samenwerking gecreëerd, omdat iedereen bijdraagt aan het eindresultaat. 

Na een paar rondes van woordassociatie en het selecteren van drie favoriete woorden, gaan de deelnemers een stap verder door deze woorden te integreren met een beroep (bv visser), een plaats in de wereld (‘in de trapkast’), een kledingstuk en een doel (bv ‘een biologische geitenboerderij beginnen’). 

Tot slot schrijf je rechts van deze woordenbrij een talent van jezelf. En het is daar waar de eigenlijke oefening begint door de traditionele aanpak te overstijgen. Want door een verhaal te maken over een visser én daarin het doel (de biologische geitenboerderij) samen te brengen ontdek je al schrijvend hoe het talent in de praktijk wordt vormgegeven. Je ziet dat het geen vaste vorm heeft, maar een ‘manier van jezelf in de wereld brengen’. Zoals drie fotografen van hetzelfde tafereel een foto kunnen maken en toch een andere sfeer kunnen neerzetten door gebruik van lichtinval, sluitertijd en positionering. 

In plaats van je eigen talenten te beperken tot specifieke categorieën, moedigde deze oefening je aan om je creativiteit, veerkracht, en vermogen tot adaptatie te omarmen en op een verrassende manier naar jezelf te kijken. Zoals één van de deelnemers aan mijn opleiding, zei: “Deze oefening bracht mijn unieke vaardigheden op een nieuwe en verhelderende manier naar voren. Ik was verrast door wat er uit kwam en hoe veelzijdig ik eigenlijk ben.

Onze talenten zijn niet statisch, ze zijn constant in beweging, groeien en veranderen. Laat het leven een pad zijn naar zelfontdekking, groei en authentieke uitdrukking van wie we werkelijk zijn. Het is een uitnodiging om het volle potentieel van onszelf te omarmen en te vieren. Wil jij anderen ook op deze wijze leiden of begeleiden? Word een gids in deze boeiende reis naar zelfontdekking met de opleiding Magie in je Begeleiding. Want, uiteindelijk, zijn we allemaal meer dan slechts een label. We zijn unieke, complexe, dynamische, veelzijdige en wonderbaarlijke wezens, vol van mogelijkheden en potentieel. En dat is iets om te koesteren.